Lớp 10Tài liệu - Bài giảng

Unit 8 lớp 10 Grammar Builder | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Lời giải bài tập Unit 8 lớp 10 Grammar Builder trong Unit 8: Science Tiếng Anh 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Friends Global Unit 8.

Tiếng Anh 10 Unit 8 Grammar Builder – Friends Global Chân trời sáng tạo

8B The passive (present simple and past simple): Bị động (thì hiện tại đơn và quá khứ đơn)

1 (trang 122 Tiếng Anh 10 Friends Global) Write the past participle of these verbs. (Viết quá khứ phân từ của các động từ sau)

1. broken (vỡ)

2. taken (lấy)

3. made (làm)

4. sent (gửi)

5. spent (dành)

6. flied (bay)

7. tried (cố gắng / thử)

8. shown (trình bày)

9. grown (lớn lên)

10. known (biết)

2 (trang 122 Tiếng Anh 10 Friends Global) Complete the sentences with the correct form of the verb be. (Hoàn thành câu với dạng đúng của động từ tobe)

Unit 8 lớp 10 Grammar Builder | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. was

2. was

3. is

4. are

5. was

6. are

7. was

8. are

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi đã bị mê hoặc vào mùa hè năm ngoái ở New York.

2. Bảo tàng đã được nâng cấp cách đây hai năm.

3. Thức ăn ngon được phục vụ hàng đêm trong nhà hàng của chúng tôi.

4. Ngày nay, hầu hết thực phẩm được làm trong các nhà máy.

5. Video clip đã được xem hơn một triệu lần trong ngày hôm đó.

6. Hầu hết các tờ báo được xuất bản trực tuyến trong những ngày này.

7. Các chương trình truyền hình đầu tiên được phát sóng khoảng 90 năm

trước kia.

8. Năm nào chúng tôi cũng được mời đến nhà dì ăn Tết, nhưng chúng tôi không bao giờ đi!

3 (trang 122 Tiếng Anh 10 Friends Global) Complete the description using the present simple passive form of the verbs in brackets. (Hoàn thành phần mô tả bằng cách sử dụng bị động ở thì hiện tại đơn của các động từ trong ngoặc)

Unit 8 lớp 10 Grammar Builder | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. are made

2. is known

3. are used

4. are grown

5. is produced

6. are prepared

7. are cooked

8. are served

Hướng dẫn dịch:

Những chiếc pizza của chúng tôi được làm mới vào mỗi buổi tối từ một công thức mà chỉ một vài người được biết. Chỉ những nguyên liệu tốt nhất được sử dụng. Cà chua được trồng ở miền nam nước Ý và pho mát được sản xuất chỉ sử dụng sữa trâu ngon nhất. Những chiếc pizza được chuẩn bị bởi những đầu bếp pizza lành nghề của chúng tôi. Sau đó, chúng được nấu trong lò nướng bánh pizza truyền thống của chúng tôi. Chúng được phục vụ với salad tươi.

4 (trang 122 Tiếng Anh 10 Friends Global) Complete the broadcasting facts. Use the past simple passive form of the verbs in brackets. (Hoàn thành các dữ kiện được phát sóng. Sử dụng dạng bị động của thì quá khứ đơn của các động từ trong ngoặc)

Unit 8 lớp 10 Grammar Builder | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. was transmitted

2. was broadcast

3. was sent

4. was sold

5. were made

6. were demonstrated

7. were televised

8. was earned

9. were bought

10. was watched

11. was shown

Hướng dẫn dịch:

1920 Buổi phát thanh được phát sóng đầu tiên bởi KDKA tại Hoa Kỳ.

1925 Vở kịch đầu tiên, Gia đình Smith, được phát sóng trên đài phát thanh.

1928 Lần đầu tiên một hình ảnh truyền hình được gửi từ Anh đến Mỹ.

1928 Máy thu hình đầu tiên được bán.

1936 Các chương trình truyền hình được làm lần đầu tiên bởi đài BBC ở Anh.

1940 TV màu được trình diễn của CBS ở New York.

1947 Trận đấu bóng chày được phát sóng truyền hình lần đầu tiên.

1954 Nhiều tiền hơn được kiếm bởi các đài truyền hình so với đài phát thanh.

1964 Các bộ TV màu được mua bởi các gia đình trên khắp Hoa Kỳ.

1983 Tập cuối cùng của loạt phim hài M’A * S * H ​​được xem bởi hơn 125 triệu người xem.

1990 Tập đầu tiên của The Simpsons được chiếu trên Fox.

8D The passive (present perfect, future and modal verbs): Bị động (thì hiện tại hoàn thành, tương lai và động từ khuyết thiếu)

5 (trang 122 Tiếng Anh 10 Friends Global) Complete the sentences. Use the correct affirmative, negative, or interrogative form of the present perfect passive. (Hoàn thành các câu. Sử dụng đúng bị động ở dạng khẳng định, phủ định hoặc nghi vấn của thì hiện tại hoàn thành)

Đáp án:

2. haven’t been washed

3. Have … been checked

4. has been built

5. hasn’t been shown

6. Has … been delivered

7. have been sold

8. have been invited

9. hasn’t been marked

Hướng dẫn dịch:

1. Đồng hồ của tôi đã bị đánh cắp

2. Những đôi tất này không được giặt.

3. Vé của bạn có được kiểm tra không?

4. Một con đường mới được xây dựng giữa Kingsbridge và Abbotsville.

5. Bộ phim Avengers mới nhất chưa được chiếu tại rạp chiếu phim địa phương của chúng tôi.

6. Bưu kiện của bạn đã được giao chưa?

7. Họ sẽ hủy buổi biểu diễn vì không đủ số lượng vé được bán

8. Có bao nhiêu người được mời đến bữa tiệc của Emily?

9. Bài tập về nhà của tôi không được chấm bởi giáo viên.

6 (trang 122 Tiếng Anh 10 Friends Global) Complete the advertisement. Use the future passive form (will) of the verbs in brackets. (Hoàn thành quảng cáo. Sử dụng dạng bị động thì tương lai (will) của các động từ trong ngoặc)

Unit 8 lớp 10 Grammar Builder | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. will be uploaded

2. will be scan

3. will be stored

4. wil be backed up

5. won’t be lost

6. won’t be charged

7. will be sent

Hướng dẫn dịch:

SuperCloud

lưu trữ đám mây MIỄN PHÍ cho dữ liệu máy tính của bạn!

Cực kỳ dễ! Chỉ cần chọn các tệp bạn muốn lưu trữ và chúng được tải lên SuperCloud. Chúng được quét vi-rút và sau đó được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Các tệp và ảnh của bạn tự động, để chúng được sao lưu và không bị mất. Hãy nhớ rằng, bạn không bị tính phí cho dịch vụ SuperCloud. Nó miễn phí! Nhấp chuột vào đây để đăng ký. Sau khi bạn đăng ký, một email sẽ được gửi cho bạn với đầy đủ hướng dẫn Bạn còn chờ gì nữa ?!

7 (trang 122 Tiếng Anh 10 Friends Global) Rewrite the sentences. Use the present perfect passive, future passive or passive with modal verbs. Use by where necessary. (Viết lại các câu. Sử dụng bị động của thì hiện tại hoàn thành, tương lai hoặc bị động với động từ khuyết thiếu. Dùng by khi cần thiết)

Unit 8 lớp 10 Grammar Builder | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Đáp án:

2. Desktop computers probably won’t be needed ten years from now.

3. Celluloid film cameras have been replaced by digital cameras.

4. Passengers can be helped with the check-in at the airports now by robots.

5. Your vocabulary may be enriched by this electronic dictionary.

6. Computers that can think like humans haven’t been invented.

Hướng dẫn dịch:

1. Ô tô sẽ được xây dựng bởi robot trong nhà máy mới.

2. Máy tính để bàn có lẽ sẽ không còn cần thiết trong mười năm nữa.

3. Máy ảnh phim celluloid đã được thay thế bằng máy ảnh kỹ thuật số.

4. Hiện nay hành khách có thể được hỗ trợ làm thủ tục tại các sân bay bằng robot.

5. Từ điển điện tử này có thể làm giàu thêm vốn từ vựng của bạn.

6. Máy tính có thể suy nghĩ như con người vẫn chưa được phát minh.

 • Từ vựng Unit 8 lớp 10

 • Unit 8A. Vocabulary (trang 94, 95 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Speaking. Work in pairs. Look at… 2 Vocabulary. Check the meaning of the words…

 • Unit 8B. Grammar (trang 96 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Speaking. Work in pairs. How many… 2 Read the text. What happened in 1973…

 • Unit 8C. Listening (trang 97 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Speaking. Work in pairs. Describe the photos… 2 Read the Listening Strategy. What are…

 • Unit 8D. Grammar (trang 98 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Look at the photo. What things… 2 Read the text and check your ideas…

 • Unit 8E. Word Skills (trang 99 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Would you like to travel to another… 2 Read the text. Do you think it is…

 • Unit 8F. Reading (trang 100, 101 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Speaking. Work in pairs. Look at the… 2 Read the texts. Check your answers…

 • Unit 8G. Speaking (trang 102 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Describe the photo. Answer the… 2 Read the task above. Then listen to a…

 • Unit 8H. Writing (trang 103 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Speaking. Work in pairs. Put… 2 Read the task and the letter. What…

 • Unit 8I. Culture (trang 104 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Speaking. Work in groups. Look a… 2 Read the text. Find out the answers to the…

 • Review Unit (trang 105 Tiếng Anh 10 Friends Global): Read the text. Circle the correct option… Listen to the text. Are the sentences…

 • Unit 8. Grammar Reference (trang 123 Tiếng Anh 10 Friends Global): 8.1 We form the passive with correct… 8.2 We use the passive when either we do…

 • Unit 8. Vocabulary Builder (trang 128 Tiếng Anh 10 Friends Global): 1 Match six of the gadgets below with… 2 Read the sentences below. Which…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button