Unit 5: Task 1 IELTS Writing – Các từ thay thế cho show

Paraphrase là một kĩ năng tối quan trọng trong IELTS Writing, và ứng dụng phổ biến nhất của nó là để viết lại đề bài. Tuy nhiên, thao tác này có vẻ dễ làm trong Task 1 hơn là Task 2, vì chúng ta có thể dễ dàng chia đề bài Task 1 thành các phần khác nhau với những cách paraphrase khá quen thuộc. Phần dễ nhất trong đề bài Task 1 để paraphrase là từ show. 99.99% (thực ra là 100%) các đề bài Task 1 đều có một format như sau:

Bảng] này [cho thấy] [dữ liệu] [của năm nào/ ở đâu/…]

Với từ [cho thấy], đề bài thường dùng show hoặc give information about. Chúng ta không muốn viết lại các từ này. Thay vào đó, bạn nên sở hữu một số từ có nghĩa tương đương với “chỉ ra, cho thấy, thể hiện … “ để thay thế cho các từ này.

Trong bài biểu đồ/ bảng, bạn có thể sử dụng bất cứ từ nào trong các từ sau để thay thế cho từ [cho thấy] của đề bài:

represent

exhibit

demonstrate

illustrate

depict

provide/ present data about

Bạn không cần phải biết hết các từ trên, mà chỉ 2-3 từ là đủ, vì trong Task 1, cùng lắm là bạn được cho 2 biểu đồ, vậy nên cùng lắm là bạn phải paraphrase 2 từ [cho thấy].

Tuy nhiên, với bài Process (quy trình) hoặc Maps (biểu đồ), các bạn cần chọn lựa cẩn thận hơn một chút. Với 2 loại đề bài này, các bạn nên sử dụng một trong các từ sau:

describe

demonstrate

illustrate

Vì đặc thù của 2 bài Process và Maps là không có, hoặc không tập trung vào số hay dữ liệu, nên chúng ta tránh dùng các từ như exhibit hoặc provide/present data about. Thay vào đó, những thông trong 2 bài này là những hình ảnh, vậy nên các từ mang nghĩa “minh hoạ” như trên sẽ phù hợp hơn.

One thought on “Unit 5: Task 1 IELTS Writing – Các từ thay thế cho show

  1. Pingback: 5 Cách luyện viết tiếng anh cho người mới bắt đầu tại trung tâm KEY ENGLISH – Key English™

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *