Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Unit 5 lớp 8: Getting Started | Giải bài tập Tiếng Anh 8

Unit 5: Study Habits

Getting Started (Trang 46 SGK Tiếng Anh 8)

Work with a partner. Ask and answer questions about your lesson schedule.

(Em hãy cùng với bạn em hỏi và trả lời câu hỏi về thời khóa biểu các môn học của mình.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Gợi ý:

– How often do you have Math?

I have Math five times a week.

– How do you have English?

I have English 3 times a week.

– How do you have physics?

I have physics twice a week.

– How do you have chemistry?

I have chemistry twice a week.

Các bài soạn Unit 5 lớp 8: Study Habits:

 • Getting Started (trang 46 SGK Tiếng Anh 8) Work with a partner. Ask and answer questions about …

 • Listen and Read (trang 46-47 SGK Tiếng Anh 8) Mom: Tim? Tim? Are you home? …

 • Speak (trang 47-48 SGK Tiếng Anh 8) Work in groups. Ask each other about your studies. …

 • Listen (trang 48 SGK Tiếng Anh 8) Listen to the dialogue and complete the report card.

 • Read (trang 49-50 SGK Tiếng Anh 8) Language learners learn words in different ways. Some …

 • Write (trang 50-51 SGK Tiếng Anh 8) 1. Look at Hoa’s letter to Tim. She wrote it at the end …

 • Language Focus (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 8) 1. Complete the dialogues. Use the adverbs …

 • Từ vựng Unit 5: Study Habits

 • Ngữ pháp Unit 5: Adverb of manner (Trạng ngữ chỉ cách thức).

 • Ngữ pháp Unit 5: Cấu trúc của câu mệnh lệnh trong lời nói trực tiếp và gián tiếp.

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 5: Study Habits (Đề 1)

PDF

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button