Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Unit 4 lớp 9: Read | Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 4: Learning a foreign language

5. Read (Trang 36 SGK Tiếng Anh 9)

Bài nghe:

Soạn tiếng anh 9 unit-4-read |Tiếng Anh 9 và giải bài tập tiếng Anh lớp 9

Hướng dẫn dịch:

Ghi chú

Lớp tiếng Anh

   – đầu buổi tối

   – trình độ trung cấp

   – bắt đầu cuối tháng Mười/ đầu tháng Mười Một

Hội đồng ngoại ngữ

G/F, số 12 đường Nam Trang

Học tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Trung vào buổi sáng & buổi tối

Còn chỗ cho các lớp sơ cấp/trung cấp

Các khóa học bắt đầu vào ngày 3 tháng 11

Dạy học

Nếu bạn muốn cải thiện tiếng Anh của bạn, chúng tôi có thể giúp bạn.

Đội ngũ giáo viên của chúng tôi mở các lớp chiều, tối và cuối tuần cho các học viên mới học tiếng Anh.

Hãy đến và gặp gỡ chúng tôi tại Học viện Tiếng Anh mới ngay hôm nay.

Chúng tôi ở số 108 đường Tràng Thi.

Học viện ngôn ngữ

Sao không học nói một ngoại ngữ với mọi người?

Chúng tôi có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao

Có các lớp vào buổi sáng, chiều và tối

Các khóa học sẽ bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng 11

Hãy gọi số 8278787 để biết thêm thông tin chi tiết.

a. Note down information about the English classes from the advertisenments. (Ghi thông tin về các lớp tiếng Anh từ các bài quảng cáo)

Gợi ý:

School Class time Language Level Time to start
Academy of Language morning, afternoon, evening don’t know first week of Nov
Foreign Language Council morning/evening beginner/inter third Nov
New English Institute afternoon, evening, weekend beginner don’t know

b. Read the notes Mr.Lam made. Then look at the advertisements and choose a suitable … . (Đọc ghi chú Ông Lâm đã viết. Sau đó xem các bài quảng cáo và chọn ngôn ngữ thích hợp cho ông ấy. Đưa ra lý do cho sự lựa chọn của bạn).

Gợi ý:

I think Mr. Lam should take an English course at the Foreign Language Council. Because in Foreign Language Council, there are classes for beginners and intermediate level students in the evening. Besides, courses start on November 3rd.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 4 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 4 khác:

  • 1. Getting Started (trang 32 SGK Tiếng Anh 9) How do you learn English?…

  • 2. Listen and Read (trang 32-33 SGK Tiếng Anh 9) Practice the dialouge with a partner…

  • 3. Speak (trang 34-35 SGK Tiếng Anh 9) Work in group…

  • 4. Listen (trang 35 SGK Tiếng Anh 9) Nga is talking to Kate about…

  • 5. Read (trang 36 SGK Tiếng Anh 9) Note down information about the English classes…

  • 6. Write (trang 37 SGK Tiếng Anh 9) Read the letter…

  • Language Focus (trang 38-39 SGK Tiếng Anh 9) Complete the sentences…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button