Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Unit 3 lớp 9: Speak | Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 3: A trip to the countryside

3. Speak (Trang 24 SGK Tiếng Anh 9)

a) Work with a partner. Read the questions. Then play the role of A and B ask and answer about your partner’s home village using the information in the boxes. (Làm việc với một bạn cùng học. Đọc các câu hỏi. Sau đó đóng vai A và B để hỏi và trả lời về ngôi làng của bạn sử dụng thông tin trong khung.)

1. Làng quê của bạn ở đâu?

2. Nó cách thành phố bao xa?

3. Bạn đi đến đó bằng cách nào/ bằng phương tiện gì?

4. Mất bao lâu để đi đến đó?

5. Mọi người làm gì để sinh sống ở làng quê bạn?

6. Làng bạn có sông không?

Gợi ý hỏi và trả lời:

A: Where is your home village?

B: It’s to the west of the city. And where is your home village?

A: It’s to the south of the city. How far is your home village from here?

B: 15 kilometers away. And your village?

A: It’s 30 kilometers far from here. How do you travel there?

B: I usually go by motorbike. What about you?

A: I go by bus. An hour. How long does it take you?

B: 50 minutes. What do the people in your village do for a living.

A: They plant rice and vegetable. And what about the people in your village?

B: They plant rice and raise cattle.

A: Is there a river in your village?

B: No, but there is a big lake. And your village? Does it have a river?

A: Yes. There’s a river flowing across my village

b) Now ask and answer about your real home village. If you do not have a home village, make up information similar to those in box A or B. (Bây giờ hỏi và trả lời về ngôi làng thực của bạn. Nếu bạn không có, bạn hãy tự tạo những thông tin tương tự như những thông tin ở khung A và B.)

=> Phần này tương tự như phần a) ở trên, các bạn chỉ cần thay đổi một vài dữ liệu trong đoạn hội thoại là được. Ví dụ: thay by bus bằng by car, thay 1 hour bằng 3 hours, …

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 3 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 3 khác:

  • 1. Getting Started (trang 22 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner…

  • 2. Listen and Read (trang 22-23 SGK Tiếng Anh 9) True or false…

  • 3. Speak (trang 24 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner…

  • 4. Listen (trang 25 SGK Tiếng Anh 9) Look at the map…

  • 5. Read (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 9) Match the words in column A…

  • 6. Write (trang 26-27 SGK Tiếng Anh 9) Look at the picture

  • Language Focus (trang 28-29-30-31 SGK Tiếng Anh 9) What do these people…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button