Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Unit 3 lớp 9: Listen and read | Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 3: A trip to the countryside

2. Listen and read (Trang 22-23 SGK Tiếng Anh 9)

Bài nghe:

Nội dung bài đọc:

On Sunday, Ba invited Liz to join his family on a day trip to his home village about 60 kilometers to the north of Ha Noi. The village lies near the foot of a mountain and by a river. Many people go there on weekends to have a rest after a hard working week. The journey to the village is very interesting. People have the chance to travel between the green paddy fields and cross a small bamboo forest before they reach a big old banyan tree at the entrance to the village.

Liz met Ba’s family at his house early in the morning; and after two hours raveling by bus, they reached the big old tree. Everyone felt tired and hungry, so they sat down under the tree and had a snack.

After the meal, they started to walk into the village for about thirty minutes to visit Ba’s uncle. Then, they walked up the mountain to visit the shrine of a Vietnamese hero and enjoyed the fresh air there. In the afternoon, they went boating in the river and had a picnic on the river bank before going home late in the evening. It was an enjoyable day. Liz took a lot of photos to show the trip to her parents.

“I wish I could visit your village again some day,” Liz told Ba.

“You’ll always be welcome here, Liz,” Ba replied.

Hướng dẫn dịch:

Ngày chủ nhật, Ba mời Liz tham gia cùng gia đình của Ba trên một chuyến đi trong ngày đến ngôi làng cách 60 km về phía bắc của Hà Nội. Ngôi làng nằm gần chân một ngọn núi và một dòng sông. Nhiều người đi đến đó vào cuối tuần để nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt nhọc.

Cuộc hành trình đến làng rất thú vị. Mọi người đều có cơ hội để đi du lịch giữa các cánh đồng lúa xanh và băng qua một khu rừng tre nhỏ trước khi mọi người đạt đến một cây đại cổ thụ lớn ở lối vào làng.

Liz đã gặp gia đình Ba tại nhà mình vào buổi sáng sớm, và sau hai giờ đi du lịch bằng xe buýt, họ đến một cây cổ thụ lớn. Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi và đói, nên họ ngồi xuống dưới gốc cây và đã có một bữa ăn nhẹ.

Sau bữa ăn, họ bắt đầu bước vào làng khoảng ba mươi phút để thăm chú của Ba. Sau đó, họ đi bộ lên núi tham quan thánh địa của một vị anh hùng người Việt và được hưởng không khí trong lành ở đó. Vào buổi chiều, họ đi du thuyền trên sông và đã có một bữa ăn ngoài trời trên bờ sông trước khi về nhà muộn vào buổi tối. Đó là một ngày thú vị. Liz chụp rất nhiều hình ảnh để hiển thị các chuyến đi đến cha mẹ cô.

“Tôi muốn tôi có thể ghé thăm ngôi làng của bạn lại một ngày,” Liz nói với Ba.

“Bạn sẽ luôn được chào đón ở đây, Liz” Ba trả lời.

a) True or false? Check (v) the boxes. Then correct the false sentences. (Đúng hay sai? Tích dấu (V) vào hộp. Sau đó sửa các câu sai cho đúng.)

1. F

=> Ba and his family had a day trip to their home village.

2. T

3. F

4. F

=> Liz had a snack under the tree.

5. T

6. F

=> Everyone had a pinic on the riverbank.

7. T

8. F

=> Liz took a lot of photos to show the trip to her parents.

9. T

b) Answer (Trả lời)

1. Where is Ba’s village? (Quê của Ba ở đâu?)

=> Ba’s village is about 60 kilometers to the north of Ha Noi.

2. How did Ba and his family get to the village? (Ba và gia đình đến ngôi làng bằng phương tiện gì?)

=> Ba and his family got to the village by bus.

3. Where is the banyan tree? (Cây đại thụ ở chỗ nào?)

=> The banyan tree is at the entrance to the village.

4. What did they see on the mountain? (Mọi người đã làm gì khi nhìn thấy núi?)

=> On the mountain they saw a shrine of a young Vietnamese hero.

5. Where did they have their picnic? (Họ có một buổi dã ngoại ở đâu?)

=> They had a picnic on the river bank.

6. What did Liz do to show the trip to her parents? (Liz gửi quà gì cho bố mẹ cô ấy?)

=> Liz took a lot of photographs to show the trip to her parents.

7. What does Liz wish? (Liz ước điều gì?)

=> Liz wishes she could visit Ba’s village again some day.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 3 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 3 khác:

  • 1. Getting Started (trang 22 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner…

  • 2. Listen and Read (trang 22-23 SGK Tiếng Anh 9) True or false…

  • 3. Speak (trang 24 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner…

  • 4. Listen (trang 25 SGK Tiếng Anh 9) Look at the map…

  • 5. Read (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 9) Match the words in column A…

  • 6. Write (trang 26-27 SGK Tiếng Anh 9) Look at the picture

  • Language Focus (trang 28-29-30-31 SGK Tiếng Anh 9) What do these people…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button