Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Unit 3 lớp 8: Skills 2 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Unit 3 lớp 8: Skills 2 (phần 1→5 trang 33 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Listening

1. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. Do you like sticky rice? (Bạn có thích xôi không?)

2. When do we traditionally have sticky rice? (Khi nào chúng ta ăn xôi theo truyền thống?)

Gợi ý:

1. Yes, I like sticky rice.

2. On the Tet holiday.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thích xôi không?

– Vâng, tôi thích xôi.

2. Khi nào chúng ta ăn xôi theo truyền thống?

– Vào dịp lễ Tết.

2. Listen to the passage and tick (✓) true (T) or false (F) (Nghe đoạn văn và tích đúng (T) hoặc sai (F).)

Bài nghe:

1. Five-coloured sticky rice is a traditional dish.

2. Five-coloured sticky rice is made with chemicals.

3. The colours represent the elements of life.

4. These elements create harmony between people.

5. This rice is only made when there are guests.

Gợi ý:

1. T2. F3. T4. F5. F

Hướng dẫn dịch:

1. Xôi 5 màu là một món ăn truyền thống.

2. Xôi 5 màu được làm với hóa chất.

3. Những màu sắc tượng trưng cho nhưng yếu tố của cuộc sống.

4. Những yếu tố này tạo nên sự hài hòa giữa con người.

5. Xôi này chỉ được làm khi có khách.

Nội dung bài nghe:

Five-coloured sticky rice is an important traditional dish of many ethnic minorities in the northern mountainous regions. People call the dish five-coloured sticky rice because it has five colours: red, yellow, green, purple and white. The things that create the colours are not chemicals but natural roots and leaves. The five colours of the dish represent five elements of life according to Vietnamese beliefs: yellow is earth, red is fire, green is plants, white is metal, and purple or black is water. People believe that these five elements create harmony between heaven and earth. Five-coloured sticky rice is usually made and enjoyed at Tet, in festivals and ceremonies, on special occasions, and whenever the family has guests.

Hướng dẫn dịch:

Xôi ngũ sắc là món ăn truyền thống quan trọng của nhiều dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc. Mọi người gọi đó là Xôi ngũ sắc vì nó có năm màu: đỏ, vàng, xanh lục, tím và trắng. Những thứ tạo ra màu sắc không phải là hóa chất mà là rễ và lá cây tự nhiên. Năm màu sắc của món ăn đại diện cho năm yếu tố của cuộc sống theo niềm tin Việt Nam: màu vàng là đất, đỏ là lửa, màu xanh lá cây là thực vật, màu trắng là kim loại, và màu tím hoặc đen là nước. Mọi người tin rằng năm yếu tố này tạo ra sự hài hòa giữa trời và đất. Xôi ngũ sắc thường được làm và thưởng thức vào dịp Tết, trong các lễ hội và các nghi lễ, vào những dịp đặc biệt, và bất cứ khi nào gia đình có khách.

3. Listen again and complete the sentences (Nghe lại và hoàn thành các câu sau.)

Bài nghe:

1. Five-coloured sticky rice is made by ethnic minorities in the northern _______ region.

2. The dish has five colours: red, yellow, green, _______ and white.

3. It is made using _______ roots and leaves.

4. The green colour symbolises _______.

5. Five-coloured sticky rice is made on special occasions, for festivals and _______.

Gợi ý:

1. mountainous2. purple/ black3. natural
4. plants 5. ceremonies

Giải thích:

1. Thông tin: Five-coloured sticky rice is an important traditional dish of many ethnic minorities in the northern mountainous regions. (Xôi ngũ sắc là món ăn truyền thống quan trọng của nhiều dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc.)

2. Thông tin: People call the dish five-coloured sticky rice because it has five colours: red, yellow, green, purple and white. (Mọi người gọi đó là Xôi ngũ sắc vì nó có năm màu: đỏ, vàng, xanh lục, tím và trắng.)

3. Thông tin: The things that create the colours are not chemicals but natural roots and leaves. (Những thứ tạo ra màu sắc không phải là hóa chất mà là rễ và lá cây tự nhiên.)

4. Thông tin: The five colours of the dish represent five elements of life according to Vietnamese beliefs: yellow is earth, red is fire, green is plants, white is metal, and purple or black is water. (Năm màu sắc của món ăn đại diện cho năm yếu tố của cuộc sống theo niềm tin Việt Nam: màu vàng là đất, đỏ là lửa, màu xanh lá cây là thực vật, màu trắng là kim loại, và màu tím hoặc đen là nước.)

5. Thông tin: Five-coloured sticky rice is usually made and enjoyed at Tet, in festivals and ceremonies, on special occasions, and whenever the family has guests. (Xôi ngũ sắc thường được làm và thưởng thức vào dịp Tết, trong các lễ hội và các nghi lễ, vào những dịp đặc biệt, và bất cứ khi nào gia đình có khách.)

Hướng dẫn dịch:

1. Xôi ngũ sắc được làm bởi những dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía bắc.

2. Món ăn có 5 màu: đỏ, vàng, xanh lá, tím và trắng.

3. Nó được làm bằng cách sử dụng rễ và lá tự nhiên.

4. Màu sắc xanh lá tượng trưng cho cây.

5. Xôi 5 màu được làm vào những dịp đặc biệt, cho lễ hội và nghỉ lễ.

Writing

4. Read the notes on how to make yellow sticky rice (Đọc những ghi chú về cách làm xôi màu vàng.)

Hướng dẫn dịch:

Thành phần:

Nếp: 500g

Nghệ: 3 thìa súp đầy

Dừa xay: một cốc

Muối: 1/4 muỗng súp

Ghi chú:

1. Ngâm nếp với nước trong 5 giờ hơn

2. Vo nếp – vắt khô

3. Trộn đều với tinh chất nghệ, chờ 10 phút

4. Thêm dừa và muối, trộn đều

5. Đun 30 phút – kiểm tra độ chín

6. Dùng

5. Changes the notes into cooking steps to show a foreign visitor how to make yellow sticky rice. (Chuyển từ ghi chú trên thành các bước nấu nướng để chỉ cho một du khách ngoại quốc biết cách làm xôi màu vàng.)

Gợi ý:

This delicious dish is very easy to make.

First, you need to soak the sticky rice for at least five hours.

Secondly, you need to rinse the rice.

Once the rice is rinsed, remember to mix well with turmeric extract and wait for about ten minutes.

Don’t forget to add coconut and salt, then mix well the mixture well.

Finally steam for 30 minutes and remember to check and see if it’s cooked.

Serve this with salted shredded meat. It’s better to serve hot.

Hướng dẫn dịch:

Món ngon này rất dễ làm.

Đầu tiên, bạn cần ngâm gạo nếp ít nhất năm tiếng.

Thứ hai, bạn cần vo gạo.

Sau khi vo gạo, hãy nhớ trộn đều với chiết xuất nghệ và đợi khoảng 10 phút.

Đừng quên cho dừa và muối vào, sau đó trộn đều hỗn hợp cho thật nhuyễn.

Cuối cùng hấp trong vòng 30 phút và nhớ kiểm tra xem bánh đã chín chưa nhé.

Phục vụ món này với thịt vụn muối. Tốt hơn là ăn nóng.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 3 khác:

  • Từ vựng Unit 3: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Getting Started (phần 1→4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. 2. Use the words and …

  • A Closer Look 1 (phần 1→6 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Match the adjectives … 2. Use some words …

  • A Closer Look 2 (phần 1→6 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the passage. 2. Now write questions …

  • Communication (phần 1→3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Quiz: What do you know … 2. Where do these ethnic …

  • Skills 1 (phần 1→5 trang 32 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Work in pair. … 2. Complete each sentences, using …

  • Skills 2 (phần 1→5 trang 33 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Answer the questions. 2. Listen to the passage and …

  • Looking Back (phần 1→6 trang 34-35 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Complete the sentences with … 2. Use the correct form …

  • Project (phần 1→3 trang SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the different costumes … 2. Design a costume …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8 – Sách Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button