Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Unit 3 lớp 8: Project | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Unit 3 lớp 8: Project (phần 1→3 trang SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Look at the different costumes of some ethnic groups. Which costume do you like best? Why? (Nhìn vào những trang phục khác nhau của vài nhóm dân tộc. Trang phục nào bạn thích nhất? Tại sao?)

Unit 3 lớp 8: Project | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Gợi ý:

– I like the costume of the Pathen most. They are so colorful and elaborate. They have costumes including: a short blouse, long skirt, scarves, hood.

– I like Ede’s costumes most. They look simple but elegant and elaborate. Moreover, they also show the beauty of the wearer.

Hướng dẫn dịch:

– Tôi thích trang phục của Pathen nhất. Chúng rất nhiều màu sắc và công phu. Họ có trang phục bao gồm áo cánh ngắn, váy dài, khăn quàng cổ, mũ trùm đầu.

– Tôi thích nhất trang phục của người Ê Đê. Chúng trông đơn giản nhưng thanh lịch và công phu. Hơn nữa, chúng còn tôn lên vẻ đẹp của người mặc.

2. Design a costume based on an ethnic style you like, using cardboard, paper or cloth, and colours. (Thiết kế một trang phục dựa trên phong cách dân tộc bạn thích, sử dụng giấy bìa cứng, giấy hoặc vải và màu sắc.)

Các bạn tự thiết kế nhé.

3. Organise an exhibition of the costume designs you have made among your group or class members. Talk about them (Tổ chức một cuộc triển lãm về thiết kế trang phục mà bạn đã làm trong số các nhóm hoặc thành viên trong lớp bạn. Nói về chúng.)

Tùy theo lớp và thầy cô giáo.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 3 khác:

  • Từ vựng Unit 3: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Getting Started (phần 1→4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. 2. Use the words and …

  • A Closer Look 1 (phần 1→6 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Match the adjectives … 2. Use some words …

  • A Closer Look 2 (phần 1→6 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the passage. 2. Now write questions …

  • Communication (phần 1→3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Quiz: What do you know … 2. Where do these ethnic …

  • Skills 1 (phần 1→5 trang 32 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Work in pair. … 2. Complete each sentences, using …

  • Skills 2 (phần 1→5 trang 33 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Answer the questions. 2. Listen to the passage and …

  • Looking Back (phần 1→6 trang 34-35 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Complete the sentences with … 2. Use the correct form …

  • Project (phần 1→3 trang SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the different costumes … 2. Design a costume …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8 – Sách Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button