Lớp 11Tài liệu - Bài giảng

Unit 3 lớp 11: Listening | Giải bài tập Tiếng Anh 11

Unit 3: A Party

C. Listening (Trang 36-37 SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. When do you like to organise your birthday party, during the day or in the evening? (Bạn muốn tổ chức tiệc sinh nhật vào lúc nào, ban ngày hay buổi tối?)

=> I’d like to organize my birthday party in the evening.

2. What foods and drinks are often served at your birthday party? (Loại thức ăn và đồ uống nào bạn thường đãi khách trong bữa tiệc sinh nhật của bạn?)

=> At my birthday party I usually serve fruit, candy, soft drinks and birthday cake.

3. What activities do you often have at your birthday party? (Hoạt động nào bạn thường tổ chức trong bữa tiệc sinh nhật của bạn?)

=> We usually sine our favourite songs.

Listen and repeat.

gathering: sự tụ họprestaurant: nhà hàng
prizes: giải thưởngbirthday cake: bánh sinh nhật
decorated: trang tríicing: kem lòng trắng trứng
slices: miếng/lát mỏngclapped: vỗ tay

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Bài nghe:

Task 1. Listen and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe và quyết định xem các câu là đúng hay sai.)

Gợi ý:

1. F2. F3. F4. T5. F

Task 2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

Bài nghe:

1. How old was Mai? (Mai bao nhiêu tuổi?)

=> She was 16 years old.

2. Why didn’t she like having her party at a restaurant? (Tại sao cô ấy không thích tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà hàng?)

=> Because it’s noisy and expensive.

3. What did Mai’s mother serve the guests at the beginning of the party? (Mẹ của Mai đã mời khách món gì vào đầu bữa tiệc?)

=> She served them soft drinks and biscuits at the beginning of the party.

4. What time was the birthday cake brought out? (Bánh sinh nhật được mang ra lúc nào?)

=> The birthday cake was brought out at about 4:30.

5. What was the birthday cake like? (Bánh sinh nhật trông như thế nào?)

=> It was beautifully decorated with pink and white icing.

6. What did all the guests do while Mai was cutting the cake? (Các vị khách làm gì trong khi Mai đang cắt bánh?)

=> They clapped their hands eagerly and sang “HAPPY BIRTHDAY”.

7. What time did the birthday party finish? (Bữa tiệc kết thúc vào lúc nào?)

=> (It finished) At about six in the evening.

Nội dung bài nghe:

Mai is my neighbor. She turned 16 recently and her parents held a birthday party for her. I was one of those invited.

The party began at about three in the afternoon. There were about twenty of us gathering in Mai’s house. She didn’t like having the party at a restaurant because it is noisy and expensive.

We gave presents to Mai and she happily opened them. It must really be exciting to receive all those presents. After that Mai’s mother served us soft drinks and biscuits. We then listened to music and played cards. The winners were given prizes. At about four thirty Mai’s mother brought out the birthday cake. It was beautifully decorated with pink and white icing. Sixteen colourful candles sat in the middies of the cake. We all clapped our hands eagerly and sang “Happy Birthday” as she blew out the candles and cut the cake. We helped ourselves to slice of the delicious cake and sang all the songs that we knew.

Finally at about six in the evening the party came to an end. We were all tired but happy. The parents of other children came to collect them by motorbikes. I helped Mai and her mother clean up the mess we had made. After that I walked home, which was only three doors away.

Hướng dẫn dịch:

Mai là hàng xóm của tôi. Gần đây bạn ấy sắp bước sang tuổi 16 và bố mẹ bạn ấy tổ chức sinh nhật cho bạn. Tôi là một trong những khách mời.

Buổi tiệc bắt đầu vào khoảng 3 giờ chiều. Chúng tôi khoảng 20 người tập trung tại nhà Mai. Cô ấy không thích tổ chức tiệc ở nhà hành vì ồn ào và tốn kém.

Chúng tôi tặng quà cho Mai và bạn ấy vui vẻ mở chúng ra. Thật sự rất hào hứng khi nhận những món quà này. Sau đó mẹ của Mai mời chúng tôi uống nước ngọt và ăn bánh quy. Sau đó chúng tôi nghe nhạc và chơi bài. Người chiến thắng được tặng những phần thưởng. Khoảng 4:30 mẹ của Mai mang bánh sinh nhật ra. Nó được trang trí thật đẹp với lớp phủ bề mặt màu hồng và màu trắng. 16 ngọn nến đầy màu sắc ở giữa bánh. Tất cả chúng tôi đều hào hứng vỗ tay và hát ” Chúc mừng sinh nhật” sau đó bạn ấy thổi tắt nến và cắt bánh kem. Chúng tôi tự nhiên cắt những miếng bánh ngon và hát tất cả những bài hát mà chúng tôi biết.

Cuối cùng khoảng 6 giờ tối bữa tiệc kết thúc. Chúng tôi đều mệt nhưng vui. Bố mẹ của các bạn đến đón về bằng xe máy. Tôi giúp Mai dọn dẹp những cái mà chúng tôi bày ra. Sau đó tôi về nhà, chỉ cách 3 căn.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Take turns to talk about Mai’s birthday party. (Làm việc nhóm. Lần lượt kể về bữa tiệc sinh nhật của Mai.)

Bài nghe:

Gợi ý:

Mai is my neighbor. She turned 16 recently and her mother held a birthday party for her. I was one of those invited.

The party began at about three in the afternoon. There were about twenty of us gathering in Mai’s house. She didn’t like having the party at a restaurant because it is noisy and expensive.

We gave presents to Mai and she happily opened them. It must really be exciting to receive all those presents. After that, Mai’s mother served us birthday cake and biscuits.

Finally at about six in the evening, the party came to an end. We were all tired. The parents of other children came to collect them by motorbikes.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 3 khác:

 • A. Reading (trang 32-33-34-35 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. While you read. Task 1. Work with a partner. Decide which of the …

 • B. Speaking (trang 35-36 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Think of a party you have been to. … Task 2. Work in pairs. Tell your partner … Task 3. Work in groups. You are going to … Task 4. Tell the rest …

 • C. Listening (trang 36-37 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Work in pairs. Ask and answer the following questions. While you listen. Task 1. Listen and decide whether the … Task 2. Listen again and …

 • D. Writing (trang 37-38 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Work in pairs. Ask and answer the following questions. Task 2. Complete the letter of invitation … Task 3. You are going to hold a party …

 • E. Language Focus (trang 39-40-41 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Complete the sentences with the correct form, … Exercise 2. Choose the correct answer to complete … Exercise 3. Choose the correct …

 • Test Yourself A (trang 42-43-44-45 SGK Tiếng Anh 11) I. Listening (2.5 points) Listen and complete the sentences. II. Reading (2.5 points) Read the passage about … III. Pronunciation and Grammar …

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 3

 • Ngữ âm Unit 3: Nhận biết phụ âm /l/…

 • Từ vựng Unit 3:

 • Ngữ pháp Unit 3: Ôn lại động từ nguyên thể…

 • Ngữ pháp Unit 3: Thể bị động của động từ…

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 3 (Đề 1): Choose the word whose underlined…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button