Lớp 10Tài liệu - Bài giảng

Unit 2E lớp 10 trang 24, 25 Plan a Party | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Lời giải bài tập Unit 2E lớp 10 trang 24, 25 Plan a Party trong Unit 2: A Day in the Life Tiếng Anh 10 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 2E.

Tiếng Anh 10 Unit 2E Plan a Party trang 24, 25 – Cánh diều Explore New Worlds

Communication

A (trang 23 sgk Tiếng Anh 10): Do you ever have parties at work or at school? Why? (Bạn đã từng tổ chức tiệc ở chỗ làm hay ở trường chưa? Tại sao)

Hướng dẫn làm bài

Yes, because there are some special occasions

(Có, bởi vì có những dịp đặc biệt)

B (trang 23 sgk Tiếng Anh 10): In small group, imagine that your English class finishes this week. Plan a small class party. Discuss. (Trong một nhóm nhỏ, hãy tưởng tượng rằng lớp tiếng Anh của bạn sẽ kết thúc trong tuần này. Lên kế hoạch cho một bữa tiệc nhỏ của lớp. Bàn luận về vấn đề sau)

– the day                           – food and drinks

– the time                          – a present for your teacher

– the place

Hướng dẫn làm bài

– The day: this Saturday

– The time: at 3pm

– the place: our classroom

– food and drink: Candies and orange juice

–  A present for your teacher: Flowers and a notebook

Writing

D (trang 23 sgk Tiếng Anh 10): Read five short emails about a party. Cirle T for True and F for false. (Đọc 5 đoạn email ngắn về một bữa tiệc. Khoanh T hoặc F)

1. It’s Yuka’s last day at work today.

2. Leticia leaves at five o’clock.

3. Yuka buys a card and a present

4. There are flowers for Leticia.

5. The party is in a restaurant.

T

T

T

T

T

F

F

F

F

F

Hi Mike,

Do you know Leticia in reception? It’s her last day at work today! We need a card and a present for her. Can you buy them? I don’t have a lunch break today.

Best, Yuka

Hi Yuka. Yes, you’re right. Let’s celebrate! What time does she finish? I’ll buy a card and a cake on my lunch break.

Mike

Hi Mike. She always leaves at five o’clock. Thanks!

Yuka

Hi Yuka, I have the card and the cake. I also have flowers!

Mike

Hi everyone, It’s Leticia’s last day at work today. Let’s meet at five o’clock in the reception area for a small party. Mike has a card, flowers, and a cake! See you later.

Yuka

Đáp án

1-F

2- T

3-F

4-T

5-F

 

Hướng dẫn dịch

Xin chào Mike,

Bạn có biết Leticia ở bên lễ tân không? Hôm nay là ngày cuối cô ấy đi làm! Chúng ta cần thiệp và quà cho cô ấy. Bjan có thể mua nó được không. Tớ không được nghỉ trưa ngày hôm nay.

Thân ái

Yuka

…………………………………………………………………………

Xin chào Yuka,

Bạn đúng, hãy cùng nhau tổ chức nào. Mấy giờ cô ấy tan làm vậy? Tớ sẽ mua thiệp và bánh trong giờ nghỉ trưa của mình

…………………………………………………………………………

Chào Mike,

Cô ấy luôn luôn về lúc 5 giờ. Cảm ơn

Yuka

…………………………………………………………………………

Xin chào Yuka

Tớ đã mua thiệp và bánh rồi. Tớ còn có hoa nữa.

…………………………………………………………………………

Chào mọi người

Hôm nay là ngày cuối Leticia đi làm. Hãy gặp nhau lúc 5 giờ ở khu vực lễ tân để có một bữa tiệc nhỏ. Mike có thiệp, hoa và bánh, gặp mọi người sau

Yuka

E (trang 24 sgk Tiếng Anh 10): Write these words and phrases from the email in the table. (Viết các từ hoặc cụm từ từ email kia vào bảng)

Unit 2E lớp 10 trang 24, 25 Plan a Party | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án

Start an email

1. Hi

Ask for help

2. Can you help?

3. Can you buy?

Ask for information

4. Do you know…?

5. What time…..?

Arrange to meet

6. Let’s meet at…

End the email

7. Best

8. See you later

  • Từ vựng Unit 2 lớp 10

  • Unit 2A: Talk about a Typical Day (trang 16, 17 Tiếng Anh lớp 10): A. Label the picture. Use the phrases in the box … B. Circle the activities in A that you do everyday …

  • Unit 2B: Talk about Free Time (trang 18, 19 Tiếng Anh lớp 10): A. What do you do in your free time? Check the activities on the list … B. Listen to a radio show about Drew Feustal. Drew is an astronaut …

  • Unit 2C: Describe a Special Day (trang 20, 21 Tiếng Anh lớp 10): A. Look at the photos. They are about special days in different countries … B. Match the sentences to the photos. Write the number on the photos …

  • Unit 2D: Talk about Hobbies and Interests (trang 22 Tiếng Anh lớp 10): A. What percentage of your day is for: … B. In pairs, compare your answers in A. Do you want more free time …

  • Grammar Reference (trang 147, 148 Tiếng Anh lớp 10): A. Underline the correct forms of the verbs … B. Mathch the questions to the answers …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button