Unit 20: Luyện tập dạng True/False/Not given – chủ đề Health

Nhắc lại: Để hiểu hơn về cách làm bài dạng T/F/NG các bạn hãy học kỹ lại bài Unit 6: Reading dạng bài True False Not Given và Unit 13: Luyện tập True/ False/Not given hoặc Yes/ No/Not given sẽ giúp các bạn hiểu rõ về dạng T/F/NG, sau đó các bạn hãy luyện tập dạng này theo chủ đề Health dưới đây nhé!
 

1. Nhớ gạch dưới key words và xác định:

 • True: nội dung đề cập phù hợp với trong bài
 • False: nội dung ngược lại với thông tin trong đoạn
 • Not given: không đề cập hoặc có đề cập key words nhưng không đủ thông tin kết luận

2. Đáp án và phân tích:

 1. B

Gạch dưới: small businesses/ fail/ initial two years

→ Đoạn 1 đề cập “small businesses” (dòng 5) dòng 6: “one in three fails in the first two years”

 1. D

Gạch dưới: small business/ have an edge over/ large business

→ Đoạn 2 dòng 4: “it’s difficult for small businesses…” → dòng 5 “Instead, small businesses…offer customers personalized service and specialized products…that can be more difficult to find in a large chain store

 1. B

Gạch dưới: how long/ start earning a profit

Đoạn 4 5 đề cập đến profit → dòng 4 đoạn 5: “a small business takes one to two years to become profitable

3. Từ vựng trong bài

 • profitable (a) có lợi nhuận
 • have an edge over có lợi thế hơn
 • initial (a) đầu tiên
 • potential (a) tiềm năng
 • compete (v) cạnh tranh
Các bạn có thể xem thêm các dạng bài khác trong IELTS reading: Các bước làm Multiple Choice hiệu quả! Cách làm Dạng bài Labeling a Diagram Mẹo làm dạng bài tập Matching Paragraph Headings Chiến thuật làm bài Completing diagrams – Hoàn thành biểu đồ

Chúc các bạn học tốt và chinh phục điểm IELTS reading thật cao nhé! Hẹn gặp các bạn vào bài học sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *