Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Unit 2 lớp 9: Write | Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 2: Clothing

6. Write (Trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9)

This is how to present one side of an argument. It is used to persuade readers to believe or do something. An argument should have: (Sau đây bài giảng sẽ giới thiệu cho các bạn một cách trình bày một khía cạnh của cuộc tranh luận. Nó được dùng để thuyết phục người đọc tin hoặc làm một điều gì đó. Bài tranh luận nên có những phần sau:)

Hướng dẫn dịch:

Tổ chức Ngôn ngữ
Giới thiệu cho người đọc biết quan điểm của người viết Ý kiến của tôi là … Tôi nghĩ …
Chuỗi lý luận trình bày lý lẽ một cách lôgic (một lý lẽ trong mỗi đoạn văn), đưa ra ví dụ nếu cần Đầu tiên, … Thứ hai, … Cuối cùng, …
Kết luận Tổng hợp lại các lý lẽ Do đó, … Nói tóm lại, …

a. Read the topic and Outline A. Then read the passage. (Đọc chủ đề và Dàn Bài A. Sau đó đọc đoạn văn.)

Hướng dẫn dịch:

Học sinh trung học nên mặc đồng phục

Dàn bài A

Mặc đồng phục:

   – khích lệ học sinh tự hào về trường của họ bởi vì đồng phục mang tên trường.

   – giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, dù họ có giàu hay nghèo.

   – là mang tính thực tiễn. Không cần phải nghĩ xem phải mặc gì mỗi ngày.

Tôi nghĩ với học sinh trung học thì việc mặc đồng phục khi ở trường là cần thiết.

Trước hết, việc mặc đồng phục khích lệ học sinh tự hào là học sinh của trường mình bởi vì đồng phục mang tên trường.

Thứ hai, việc mặc đồng phục giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, dù họ có giàu hay nghèo.

Cuối cùng, việc mặc đồng phục mang tính thực tiễn. Bạn không cần phải nghĩ xem phải mặc gì mỗi ngày.

Do đó, học sinh ở các trường trung học nên mặc đồng phục.

b. Now write a paragraph of 100-150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline B may help you. (Bây giờ các bạn hãy viết một đoạn văn khoảng 100 đến 150 từ. Nhưng lần này bạn hãy ủng hộ cho ý kiến rằng học sinh trung học nên mặc thường phục. Dàn Bài B có thể giúp bạn.)

Hướng dẫn dịch:

Học sinh trung học nên mặc thường phục

Dàn bài B

Mặc thường phục:

   – làm học sinh cảm thấy thoải mái

   – giúp học sinh tự do lựa chọn (kích cỡ, màu sắc, và phong cách, …)

   – giúp học sinh cảm thấy tự tin khi họ mặc những bộ quần áo ưa thích tới trường.

   – làm trường học đầy màu sắc và sống động hơn

Gợi ý:

I think it is desirable for secondary school students to wear casual clothes when they are at school.

Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. They don’t feel constrainted to wear uniform that they don not like.

Secondly, for one thing, casual clothes can also give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, and fashions of clothing they love. And for the other, parents do not worry about their clothes because their children can wear any clothing to school as long as it is clean and tidy. It can be said it is the positive aspect for the poor people in the present difficult economic condition.

Finally, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. And what’s more it makes the school more colorful and lively.

In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 2 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 2 khác:

  • 1. Getting Started (trang 13 SGK Tiếng Anh 9) Look at the dress these people are wearing…

  • 2. Listen and Read (trang 13-14 SGK Tiếng Anh 9) Complete the sentences…

  • 3. Speak (trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9) Match the phrases to the pictures

  • 4. Listen (trang 16 SGK Tiếng Anh 9) You will hear a public…

  • 5. Read (trang 17-18 SGK Tiếng Anh 9) Fill in the missing dates and works…

  • 6. Write (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9) Read the topic and Outline A…

  • Language Focus (trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner.

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button