Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Unit 2 lớp 9: Read | Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 2: CLothing

5. Read (Trang 17-18 SGK Tiếng Anh 9)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe. The material, called jean, was named after sailors from Genoa in Italy, because they wore clothes made from it. In the 18th century jean cloth was made completely from cotton and workers at that time loved wearing it because the material was very strong and it did not wear out easily. In the 1960s, many university and college students wore jeans. Designers made different styles of jeans to match the 1960s’ fashions: embroidered jeans, painted jeans and so on. In the 1970s more and more people started wearing jeans because they became cheaper. In the 1980s jeans finally became high fashion clothing, when famous designers started making their own styles of jeans, with their own labels on them. Sales of jeans went up and up. But in the 1990s the worldwide economic situation got worse, and the sale of jeans stopped growing. However, jeans have never been out of fashion, and today- young generation is still fond of wearine them.

Hướng dẫn dịch:

Từ jeans xuất phát từ một loại chất liệu được làm ở châu Âu. Chất liệu được gọi là jean, được đặt tên theo các thủy thủ từ Genoa ở Ý, bởi vì họ đã mặc quần áo làm từ nó. Trong thế kỉ 18 vải jean đã được làm hoàn toàn từ bông và người lao động tại thời điểm đó thích mặc nó vì chất liệu đó rất bền và không dễ bị rách. Trong những năm 1960, nhiều trường đại học và sinh viên đại học mặc quần jeans. Các nhà thiết kế tạo nhiều mẫu khác nhau để phù hợp với thời trang những năm 1960: jeans thêu, jean vẽ và …. Trong những năm 1970 ngày càng nhiều người bắt đầu mặc jean vì nó đã trở nên rẻ hơn. Cuối cùng, vào những năm 1980 jean đã trở thành trang phục cao cấp, khi các nhà thiết kế nổi tiếng bắt đầu tạo phong cách riêng cho jean, với nhãn hiệu riêng họ. Việc kinh doanh quần jean ngày càng phát triển. Nhưng vào những năm 1990 tình hình kinh tế toàn cầu trở nên xấu đi, và việc bán quần jean ngừng phát triển. Tuy nhiên, quần jean không bao giờ bị lỗi thời, và ngày nay thế hệ trẻ vẫn thích mặc chúng.

a. Fill in the missing dates and words. (Điền từ và thời gian còn thiếu.)

1. In the 18th century: Workers liked to wear jeans because the material made from cotton was very strong and could hardly wear out.

2. In the 1960s: A lot of university and college student swore jeans.

3. In the 1970s: Jeans became cheaper so many, many people began wearing jeans.

4. In the 1980s: Jeans became high fashion clothing.

5. In the 1990s: The sales of jeans stopped going up.

b. Answer. Then write the answer in your exercise book. (Trả lời. Sau đó viết câu trả lời vào vở bài tập.)

1. Where does the word jeans come from? (Từ jeans được bắt nguồn từ đâu?)

=> The name jeans comes from a kind of material made in Europe.

2. What were the 1960s’ fashions? (Thời trang những năm 1960 là gì?)

=> The 1960’s fashions were embroidered jeans and painted jeans, and so on.

3. Why did more and more people begin wearing jeans in the 1970s? (Tại sao nhiều người bắt đầu mặc quần jeans vào những năm 1970?)

=> In the 1970s, more and more people began wearing jeans because they became cheaper.

4. When did jeans at last become high fashion clothing? (Khi nào jeans trở thành trang phục thời trang cao cấp?)

=> Jeans at last became high fashion clothing in the 1980s.

5. Why did the sale of jeans stop growing? (Tại sao ngành kinh doanh jeans ngừng phát triển?)

=> The sale of jeans stopped growing because the worldwide economic situation got worse.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 2 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 2 khác:

  • 1. Getting Started (trang 13 SGK Tiếng Anh 9) Look at the dress these people are wearing…

  • 2. Listen and Read (trang 13-14 SGK Tiếng Anh 9) Complete the sentences…

  • 3. Speak (trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9) Match the phrases to the pictures

  • 4. Listen (trang 16 SGK Tiếng Anh 9) You will hear a public…

  • 5. Read (trang 17-18 SGK Tiếng Anh 9) Fill in the missing dates and works…

  • 6. Write (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9) Read the topic and Outline A…

  • Language Focus (trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner.

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button