Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Unit 2 lớp 9: Listen | Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 2: Clothing

4. Listen (Trang 16 SGK Tiếng Anh 9)

You will hear a public announcement about a lost little girl called Mary. Listen and check (v) the letter of the correct picture to show what Mary is wearing. (Bạn sẽ nghe thấy một thông báo công khai về một cô bé bị lạc gọi là Mary. Lắng nghe và đánh dấu (v) vào hình ảnh chính xác để hiển thị những gì Mary đang mặc.)

Bài nghe:

Soạn tiếng anh 9: Listen | Tiếng Anh 9 và giải bài tập tiếng Anh lớp 9

Gợi ý:

a. B

b. A

c. C

Nội dung bài nghe:

Attention please. Here is a special announcement. A little girl is reported missing. She was last seen 20 minutes ago near the main entrance to the Car Fair. Her name’s Mary and she is 3 years old. She has short dark hair. She’s wearing shorts – blue short and a long – sleeved blouse. She’s wearing a pair of shose – brown shoes. She may be carrying a large doll.

If you see Mary, please bring her to the Information Desk. Her father’s waiting for her there. Thank you.

Hướng dẫn dịch:

Vui lòng chú ý. Đây là thông báo đặc biệt. Một cô gái nhỏ vừa được báo đi lạc. Cô bé được nhìn thấy cách đây 20 phút tại cổng chính đến Hội chợ ô tô. Tên cô bé là Mary và cô bé 3 tuổi. Cô bé có mái tóc đen ngắn. Cô bé đang mặc quần ngắn – quần ngắn màu xanh và áo phông nữ tay dài. Cô bé đang mang đôi dài màu nâu. Cô bé có lẽ đang ôm một chú búp bê lớn.

Nếu quý vị nhìn thấy Mary, vui lòng mang cô bé đến quầy thông tin. Bố cô bé đang đợi ở đây. Cảm ơn.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 2 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 2 khác:

  • 1. Getting Started (trang 13 SGK Tiếng Anh 9) Look at the dress these people are wearing…

  • 2. Listen and Read (trang 13-14 SGK Tiếng Anh 9) Complete the sentences…

  • 3. Speak (trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9) Match the phrases to the pictures

  • 4. Listen (trang 16 SGK Tiếng Anh 9) You will hear a public…

  • 5. Read (trang 17-18 SGK Tiếng Anh 9) Fill in the missing dates and works…

  • 6. Write (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9) Read the topic and Outline A…

  • Language Focus (trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner.

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button