Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Unit 2 lớp 8: Listen | Giải bài tập Tiếng Anh 8

Unit 2: Making Arrangements

Listen (Trang 21 SGK Tiếng Anh 8)

Listen to the telephone conversation. Fill in … (Nghe hội thoại qua điện thoại sau rồi điền vào thông tin còn thiếu.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Gợi ý:

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Nội dung bài nghe

Secretary: Kingston Junior High School.

Woman: Good afternoon. Coud I talk to the principal, please?

Secretary: I’m afraid Mr. Kelvin is out at the moment. Would you like to leave a message?

Woman: uhm, no. But I’d like to make an appointment to see him.

Secretary: I think he will be available on Tuesday.

Woman: Tuesday’s OK. Can I see him in the morning?

Secretary: Sure, you can. What time would you like to come?

Woman: Is 10. 30 OK?

Secretary: I’m sorry. The principal will have a school visit at 10.30. What about 9.45?

Woman: 9.45. Let me see. Yes, it’s alright.

Secretary: What’s your name, please?

Woman: My name’s Mary Nguyen.

Secretary: And your address, please?

Woman: Number 23, 51st Street. My telephone number is 64683720942.

Secretary: Thank you, Mrs. Nguyen.

Woman: Thank you very much. Goodbye.

Secretary: Goodbye.

Các bài soạn Unit 2 lớp 8: Making Arrangements:

 • Getting Started (trang 18 SGK Tiếng Anh 8) Match each object with its name.

 • Listen and Read (trang 19 SGK Tiếng Anh 8) Hoa: 3 847 329. …

 • Speak (trang 20-21 SGK Tiếng Anh 8) 1. Put the sentences below in the correct order …

 • Listen (trang 21 SGK Tiếng Anh 8) Listen to the telephone conversation. …

 • Read (trang 21-22 SGK Tiếng Anh 8) On March 3, 1847, Alexander Graham Bel was born in …

 • Write (trang 23-24 SGK Tiếng Anh 8) 1. Read the message. Then fill in the gaps in the …

 • Language Focus (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 8) 1. Work with a partner. Say what the …

 • Từ vựng Unit 2: Making Arrangements

 • Ngữ pháp Unit 2: Cách sử dụng của cấu trúc với be going to …

 • Ngữ pháp Unit 2: CẤU TRÚC CỦA THÌ TƯƠNG LAI GẦN

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 2: Making Arrangements (Đề 1)

PDF

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button