Lớp 11Tài liệu - Bài giảng

Unit 2 lớp 11: Speaking | Giải bài tập Tiếng Anh 11 mới

Unit 2 lớp 11: Speaking

1. Choose sentences a-f to complete the conversation between two classmates. (Hãy chọn các câu từ a đến f để hoàn thành hội thoại giữa hai bạn cùng lớp.)

1.b2.e3.d
4.a5.f6.c

Hướng dẫn dịch:

Vân: Chào Chi. Trông bạn buồn thế. Có vấn đề gì thế?

Chi: Bạn biết đó, Vân, chúng mình được chọn tham gia vào cuộc thi nói tiếng Anh trước đám đông ở Đà Nẵng vào tháng tới…

Vân: Ừ. Chỉ có hai học sinh trong mỗi lớp được chọn và chúng mình cần xin phép cha mẹ đã.

Chi: Thế cha mẹ bạn có cho phép bạn không?

Vân: Có, họ có cho phép tớ. Họ cảm thấy tự hào vì tớ được chọn. Thế còn bạn?

Chi: Bố mẹ tớ không đồng ý. Họ nói Đà Nẵng cách quá đây quá xa, và tớ sẽ bị lỡ kì thi TOEFL đã được sắp xếp vào tháng tới. Nhưng tớ thực sự muốn tham gia.

Vân: Tớ hiểu. Đó là cơ hội trong đời … Nhưng tớ có ý này. Bạn có thế thi vào một dịp khác. Bạn đã bảo cha mẹ về điều đó chưa?

Chi: Tớ nói rồi. Vấn đề là tớ chưa bao giờ đi xa nhà trước kia, do vậy họ lo lắng. Tớ phải làm gì đây?

Vân: Hãy nói chuyện với cô giáo của chúng mình. Tớ nghĩ cô ấy có thể thuyết phục cha mẹ bạn.

Chi: Ý hay đó. Cảm ơn lời khuyên của bạn nhé.

2. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi)

1. She was chosen to take part in the English Public Speaking Contest in Da Nang, but her parents don’t allow her to go there. They are worried because she has never been away from home.

2. Van advises Chi to ask their teacher to persuade Chi’s parents.

Hướng dẫn dịch:

1. Vấn đề của Chi là gì?

– Cô ấy đã được chọn tham gia vào cuộc thi nói tiếng Anh ở Đà Nẵng, nhưng bố mẹ cô ấy không cho phép cô ấy đến đó. Họ lo lắng vì bạn ấy chưa từng xa nhà.

2. Vân khuyên cô ấy làm gì?

– Vân khuyên Chi nhờ giáo viên thuyết phục bố mẹ Chi.

3. Practise the conversation with a partner. (Em hãy thực hành đoạn hội thoại với bạn bên cạnh.)

4. Choose one topic. Use the ideas belou to make a similar conversation. (Hãy chọn một chủ đề, sử dụng ý tưởng bên dưới để làm một hội thoại tương tự.)

Hướng dẫn dịch:

Vấn đề của Linda:Vấn đề của John:

– Người bạn thân nhất của cô ấy, Carol, gian lận trong kì thi và Linda không biết làm sao để ngăn chặn việc cô ấy gian lận.

Lời khuyên của bố Linda.

– Tìm ra vài lí do

– Giúp đỡ Carol ôn lại bài và chuẩn bị cho kì thi.

– Các bạn cùng lớp chế giễu cậu ây vì cậu ây bị điểm kém.

Lời khuyên của người bạn thân nhất của cậu ấy:

– Cố gắng học chăm chỉ hơn, hoàn thành các bài tập về nhà.

– Đề nghị cô giáo giúp đỡ khi gặp vấn đề.

– Tìm một gia sư.

5. Work with a partner. Talk about a problem that you have had at school or at home. (Làm việc với bạn bên cạnh, nói về một vấn đề ở trường hay ở nhà mà em đã gặp phải.)

1. What was the problem?

2. How did you deal with it?

3. Who did you ask for help?

4. What advice did they give you?

Hướng dẫn dịch:

1. Vấn đề là gì?

2. Bạn đã đối phó với nó như thế nào?

3. Bạn đã nhờ ai giúp đỡ?

4. Họ đã đưa ra lời khuyên gì cho bạn?

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 2 khác:

 • Unit 2 Từ vựng Tiếng Anh 11 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Listen and read … 2. Decide whether the following …

 • Language (trang 20-21 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Write the words … 2. Complete the sentences …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 22-23 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Discuss with a partner 2. An advice columns …

 • Speaking (trang 23 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Choose sentences a-f … 2. Answer the questions

 • Listening (trang 24 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. If you have … 2. Listen to talk …

 • Writing (trang 25 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Read an online … 2. Put the following …

 • Communication and Culture (trang 26-27 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Listen to Hung’s opinions … 2. Discuss the following …

 • Looking Back (trang 28 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Underline the words … 2. Listen to check …

 • Project (trang 29 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Your group is going to … 2. Your group chooses …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button