Lớp 11Tài liệu - Bài giảng

Unit 2 lớp 11: Listening | Giải bài tập Tiếng Anh 11 mới

Unit 2 lớp 11: Listening

1. If you have a boyfriend or a girlfriend, will you tell your parents about it? Why or why not? (Nếu em có bạn trai hoặc bạn gái em có nói cho bố mẹ em biết không? Tại sao?)

Gợi ý:

– Yes. Because my parents are sympathetic. They can give me some advice.

– No. Because my parents are so strict and they don’t want me to get involved in any romantic relationship.

Hướng dẫn dịch:

– Có. Vì bố mẹ tôi thông cảm. Họ có thể cho tôi một số lời khuyên.

– Không. Bởi vì bố mẹ tôi rất nghiêm khắc và họ không muốn tôi dính vào bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào.

2. Listen to the talk show with host Vicky Holmes and guest speaker Dr Dawson. Choose the best answer to complete each statement. (Hãy lắng nghe cuộc nói chuyện trực tuyến do Vicky Holmes chủ tọa và vị khách mời Tiến sĩ Dawson. Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi lời phát biểu dưới đây.)

Bài nghe:

1. C2. B3. C4. A

Nội dung bài nghe:

Vicky: Welcome to our talk show with guest speaker Dr Dawson, a psychologist. Who will be talking about how teenagers and their parents deal with problems. Dr Dawson, most are worried about their children getting involved in romantic relationships. What’s your opinion on this?

Dr Dawson: From 15 to 19 years of age, many teenagers spend a lot of time thinking or talking about being in a relationship.

Vicky: So do you mean this is part of the teen normal growth and development?

Dr Dawson: Yes. young people learn how to form sale and healthy relationships with friends, parents, teachers and romantic partners. This can prepare them for adult life. So parents should not oppose their relationships.

Vicky: I suppose many parents will feel surprised to hear this. What’s your advice for the teenagers then?

Dr Dawson: Well, they should not be afraid to talk to their parents about their feelings and friendships. This can help them feel confident to discuss their relationships in the future.

Vicky: So you mean teenagers should listen to their parents and ask them to listen to what they are saying?

Dr Dawson: Exactly. Most parents are always willing to lend an ear to what their children are saying. This is even more important when young people suffer break-ups or broken hearts. They need a shoulder to cry on and a sympathetic ear.

Hướng dẫn dịch:

Vicky: Chào mừng đến với vị khách mời trong chương trình của chúng ta, Tiến sĩ Dawson, một nhà tâm lý học, một chuyên gia sẽ nói chuyện về cách thức các bạn tuổi teen và cha mẹ xử lí với các vấn đề. Thưa Tiến sĩ Dawson, hầu hết cha mẹ trên thế giới lo lắng về việc con cái yêu đương. Ý kiến của ông về điều này là sao ạ?

Dr. Dawson: Từ tuổi 15 đến tuổi 19, nhiều bạn tuổi teen dành nhiều thời gian suy nghĩ hoặc nói chuyện về việc yêu đương.

Vicky: Vậy có phải ý ông là đây là một phần trong quá trình phát triển bình thường của các bạn tuổi teen.

Dr Dawson: Đúng vậy, các bạn trẻ học cách xây dựng các mối quan hệ tình cảm an toàn và tốt đẹp với bạn bè, cha mẹ, thầy cô và cả người yêu. Điều này chuẩn bị cho họ bước vào cuộc sống của người trưởng thành. Vì vậy cha mẹ không nên phản đối các mối quan hệ của các con.

Vicky: Tôi cho rằng nhiều bậc cha mẹ sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi nghe điều này. Vậy ông có lời khuyên nào dành cho các bạn tuổi teen?

Dr Dawson: Ồ, họ không nên e ngại khi nói chuyện với cha mẹ về những xúc cảm và tình bạn của họ. Điều này có thể giúp họ cảm thấy tự tin thảo luận về các mối quan hệ của họ trong tương lai.

Vicky: Vậy ý ông là các bạn tuổi teen nên lắng nghe cha mẹ và đề nghị cha mẹ lắng nghe những điều các bạn ấy nói.

Dr Dawson: Chính xác. Hầu hết các bậc cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe những điều con cái họ nói một cách đầy thông cảm. Điều này thậm chí còn quan trọng hơn khi những bạn trẻ chia tay hoặc buồn lòng. Họ cần một bờ vai để khóc và một sự lắng nghe đầy cảm thông.

Vicky: Cảm ơn Tiến sĩ về những lòi khuyên hữu ích dành cho các bạn tuổi teen và cha mẹ họ. Ngài còn lời cuối nào muốn dành cho họ không ạ?

Dr Dawson: Các bậc cha mẹ không nên quá lo lắng khi con cái họ yêu đương. Nói “không” một cách cứng nhắc sẽ khiến các bạn tuổi teen ngùng nói về cảm xúc của họ. Các bạn tuổi teen cũng nên lắng nghe quan điểm của cha mẹ và nên tôn trọng cha mẹ.

3. Listen again. Answer the questions. (Nghe lại lần nữa rồi trả lời câu hỏi)

Bài nghe:

1. The talk show is about how teenagers and their parents deal with problems.

2. The need to learn to form safe and healthy relationships with other people (friends, parents, teachers and romantic partners).

3. Parents should offer a shoulder lor their children to cry on and listen to them.

4. Because their strong opposition will make their children stop talking about their feelings.

Hướng dẫn dịch:

1. Chủ đề chính của buổi trò chuyện là gì?

– Chương trình trò chuyện nói về cách thanh thiếu niên và cha mẹ của họ đối phó với các vấn đề.

2. Thanh thiếu niên cần làm gì để chuẩn bị trở thành người lớn?

– Nhu cầu học cách hình thành các mối quan hệ an toàn và lành mạnh với những người khác (bạn bè, cha mẹ, giáo viên và những người bạn đời lãng mạn).

3. Theo Tiến sĩ Dawson, cha mẹ nên làm gì khi con cái của họ trải qua tình huống chia tay trong mối quan hệ của họ?

– Cha mẹ hãy đưa ra một bờ vai để con cái khóc và lắng nghe chúng.

4. Cha mẹ có nên phản đối mạnh mẽ mối quan hệ lãng mạn của trẻ?

– Bởi vì sự phản đối mạnh mẽ của họ sẽ khiến con cái họ ngừng nói về cảm xúc của chúng.

4. In your opinion, what is the “right” age for a romantic relationship? Discuss with a partner. (Theo em tuổi nào là “đúng” tuổi để có mối quan hệ tình cảm lãng mạn? Hãy thảo luận với bạn ngồi cạnh em.)

Gợi ý:

A person should start a romantic relationship when he / she is at an age or stage in life when he / she is mature enough, and is ready for a possible marriage. For this reason, the “right” age can be different from person to person.

Hướng dẫn dịch:

Một người nên bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn khi anh ấy / cô ấy ở độ tuổi hoặc giai đoạn trong cuộc đời khi anh ấy / cô ấy đã đủ trưởng thành và sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân có thể xảy ra. Vì lý do này, độ tuổi “phù hợp” có thể khác nhau ở mỗi người.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 2 khác:

 • Unit 2 Từ vựng Tiếng Anh 11 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Listen and read … 2. Decide whether the following …

 • Language (trang 20-21 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Write the words … 2. Complete the sentences …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 22-23 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Discuss with a partner 2. An advice columns …

 • Speaking (trang 23 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Choose sentences a-f … 2. Answer the questions

 • Listening (trang 24 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. If you have … 2. Listen to talk …

 • Writing (trang 25 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Read an online … 2. Put the following …

 • Communication and Culture (trang 26-27 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Listen to Hung’s opinions … 2. Discuss the following …

 • Looking Back (trang 28 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Underline the words … 2. Listen to check …

 • Project (trang 29 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Your group is going to … 2. Your group chooses …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button