Lớp 10Tài liệu - Bài giảng

Unit 1H lớp 10 Writing trang 19 | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Lời giải bài tập Unit 1H lớp 10 Writing trang 19 trong Unit 1: Feelings Tiếng Anh 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Friends Global Unit 1H.

Tiếng Anh 10 Unit 1H Writing trang 19 – Friends Global Chân trời sáng tạo

1 (trang 19 Tiếng Anh 10 Friends Global) Speaking. >Work in pairs. Describe the photo. What is the boy planning to do? Use the words below to help you. (Nói. Làm việc theo cặp. Mô tả bức ảnh. Cậu bé đang làm gì? Sử dụng những từ dưới đây)

bathroom (phòng tắm(

fake spider (nhện giả)

play a prank (chơi khăm)

put (đặt)

scare (doạ)

Gợi ý:

– The boy is playing a prank. He is putting a fake spider on his hand and stading in the bathroom to scare people. (Cậu bé đang thực hiện một trò chơi khăm. Cậu bé đang đặt một con nhện giả trên tay và đứng trong phòng tắm để hù dọa mọi người)

2 (trang 19 Tiếng Anh 10 Friends Global) Read the descriptions of two events and check your ideas for exercise 1. Use the adjectives below or your own ideas to explain why the pranks should not be played. (Đọc mô tả của hai sự kiện và kiểm tra ý của bạn ở bài tập 1. Sử dụng các tính từ bên dưới hoặc ý kiến của riêng bạn để giải thích lý do tại sao không nên chơi đùa)

childish (trẻ con)

annoying (phiền phức)

cruel (độc ác)

scary (đáng sợ)

disappointed (đáng thất vọng)

Unit 1H lớp 10 Writing trang 19 | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Unit 1H lớp 10 Writing trang 19 | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Gợi ý:

The pranks should not be played because they are cruel, childish and annoying. They can make people scary or disapointed when knowing the facts. (Không nên chơi những trò chơi khăm vì chúng thật ác độc, trẻ con và gây khó chịu. Chúng có thể khiến mọi người sợ hãi hoặc thất vọng khi biết sự thật)

Hướng dẫn dịch:

Hãy kể cho chúng tôi biết về những trò chơi khăm bạn đã chơi với bạn bè hoặc thành viên trong gia đình! 

Khi tôi khoảng chín tuổi, tôi mua một con nhện khổng lồ bằng nhựa từ một cửa hàng bán đồ chơi khăm. Tôi vô cùng chờ đợi để chơi khăm chị gái tôi. Một buổi sáng, tôi để nó lên vòi hoa sen ngay trước khi chị chị tôi đi vào phòng tắm. Tôi đợi ngoài cửa. Tôi nghe thấy một tiếng hét rất lớn và chị gái tôi chạy ra khỏi phòng tắm. Tôi nghĩ điều đó thực sự rất buồn cười, nhưng chị ấy đã rất cáu khi phát hiện ra, và đuổi tôi khắp nhà. Bây giờ tôi cảm thấy thật tệ về chuyện đó, cô ấy đã mất nhiều thời gian để vượt qua được nó vì quá sốc! 

Tháng 2 năm ngoái, tôi gửi cho anh trai tôi một tấm thiệp Valentine. Trong thiệp, tôi viết “Anh đồng ý làm Valentine của em nhé! Gửi từ ??? với tràn ngập yêu thương”, và tôi đã cố ngụy trang nét chữ của mình. Khi anh ấy mở nó ra, anh ấy nhìn kỹ chữ viết, và tôi đã thoáng nghĩ rằng anh ấy nhận ra đó là từ tôi. Nhưng có một cô gái cùng lớp mà anh ấy thích, và anh ấy nghĩ tấm thiệp là của cô ấy. Anh ấy có vẻ rất vui mừng và quyết định rủ cô ấy đi chơi, và giờ họ đang hẹn hò! Cuối cùng, anh tôi phát hiện ra không phải cô ấy gửi nó. Ngay lập tức anh ấy nghi ngờ tôi, nên tôi đã thú nhận. Anh ấy hơi tức giận, nhưng anh ấy đã tha thứ cho tôi vì một cái kết có hậu. 

3 (trang 19 Tiếng Anh 10 Friends Global) Read the Writing Strategy. Match the adjectives below with people in the stories (A-D). Say when and why they felt that way. (Đọc Chiến lược Viết. Nối các tính từ bên dưới với người trong câu chuyện (A-D). Khi nào và tại sao họ cảm thấy như vậy)

amused (thích thú)

angry (2 people) (giận giữ)

anxious (lo lắng)

frightened (sợ hãi)

guilty (tội lỗi)

pleased (2 people) (vui mừng)

A. Dave _____________________________

B. Dave’s big sister ____________________

C. Kate _____________________________

D. Kate’s brother _____________________

Unit 1H lớp 10 Writing trang 19 | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch: Chiến lược Viết: 

Khi bạn viết mô tả về một sự kiện, hãy nhớ nói về việc bạn và những người khác cảm thấy như thế nào vào thời điểm đó và tất cả các bạn đã phản ứng với nó như thế nào. Điều này sẽ làm cho câu chuyện của bạn đi vào đời sống và thu hút sự quan tâm của người đọc.

Đáp án:

A. Dave: amused, guilty

B. Dave’s big sister: angry, frightened 

C. Kate: anxious, pleased

D. Kate’s brother: angry, pleased

When and why they felt that way?

A.

Dave felt amused when he heard a really loud scream of his sister. (Dave thấy thích thú khi cậu ấy nghe thấy một tiếng hét rất lớn của chị gái)

 Dave felt guilty now because it took his sister ages to get ove it. (Bây giờ Dave thấy tội lỗi vì chị gái cậu ấy đã mất nhiều thời gian mới vượt qua được nó)

B. 

 Dave’s big sister felt angry when she found out her brother’s prank. (Chị gái Dave đã tức giận khi biết trò đùa của Dave)

 Dave’s big sister felt frightened when she saw an enormous plastic spider on the shower. (Chị gái Dave đã sợ hãi khi nhìn thấy con nhện nhựa khổng lồ ở vòi hoa sen)

C. 

 Kate felt anxious when she thought her brother relised the card was from her. (Kate thấy lo lắng khi cô ấy nghĩ anh trai biết rằng thiệp là từ cô ấy) 

 Kate felt pleased when her brother forgave her. (Kate đã vui mừng khi anh trai tha thứ cho cô)

D. 

 Kate’s brother felt angry when he found out his sister sent him the card. (Anh trai của Kate đã tức giận khi biết em gái gửi thiệp cho mình)

 Kate’s brother felt pleased when he thought the girl he liked sent him the card. (Anh trai của Kate đã vui mừng khi nghĩ cô gái mà anh thích gửi thiệp cho mình)

4 (trang 19 Tiếng Anh 10 Friends Global) Read the task above. Make notes using one of the ideas below, real information or your own ideas. (Đọc bài tập. Ghi chú bằng cách sử dụng một trong các ý bên dưới, thông tin thật hoặc ý tưởng của riêng bạn.)

• put salt on someone’s ice cream (bỏ muối vào kem của ai đó)

• put a fake mouse in a kitchen cupboard (đặt một con chuột giả trong tủ bếp)

• glue some coins to the classroom floor (dán một số đồng xu lên sàn lớp học)

Unit 1H lớp 10 Writing trang 19 | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

(Bạn đã chơi khăm một người bạn hoặc thành viên trong gia đình.

Viết một bài đăng cho một diễn đàn internet có tên là ‘Own Up!’

• Mô tả ngắn gọn về trò chơi khăm.

• Nói xem bạn bè hoặc thành viên gia đình bạn đã phản ứng như thế nào.

• Mô tả cảm xúc của bạn vào thời điểm đó.

• Nói về việc bây giờ bạn cảm thấy nó tệ thế nào và tại sao.)

Gợi ý:

I played a prank on my little brother when I was in grade 7. 

– Description: I filled white toothpaste in the oreo cookies.

– Reaction: He ate it and was cross, he chased me around the house. 

– Feelings: I was amused and excited.

– Now I feel it terrible because it was very dangerous and might harm my brother’s health.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đã chơi khăm em trai tôi khi tôi học lớp 7.

– Mô tả: Tôi bơm kem đánh răng vào ruột bánh oreo.

– Phản ứng của mọi người: Em trai tôi ăn nó và nổi cáu, nó đuổi tôi khắp nhà.

– Cảm xúc của tôi: Tôi rất vui và thích thú.

– Giờ tôi thấy nó thật tệ vì nó rất nguy hiểm và có thể gây hại cho sức khoẻ em tôi.

5 (trang 19 Tiếng Anh 10 Friends Global) Write your forum post (100-120 words). (Viết bài đăng trên diễn đàn khoảng 100 – 200 từ)

Gợi ý: 

When I was in grade 7, I learnt a new prank on the Internet called yummy cookies and decided to try it. I played it on my little brother. I scraped off the filling of a few oreo cookies, then I filled them with the white toothpaste. I left the cookies in the kitchen so my brother could see it. Finally, he ate it. It was so spicy that my brother got cross and chased me around the house. I was amused and very excited. However, I feel bad about it now, it was dangerous and might harm my brother’s health a lot!

Hướng dẫn dịch:

Khi tôi học lớp 7, tôi học được một trò chơi khăm mới trên Internet có tên là bánh quy ngon và quyết định thử nó. Tôi đã chơi khăm em trai của tôi. Tôi cạo bỏ phần nhân của một vài chiếc bánh quy oreo, sau đó tôi phủ đầy chúng bằng kem đánh răng màu trắng. Tôi để bánh quy trong bếp để em trai tôi có thể nhìn thấy nó. Cuối cùng, em ấy đã ăn nó. Cái bánh cay đến nỗi em trai tôi đã nổi cáu và đuổi tôi khắp nhà. Tôi đã rất thích thú. Tuy nhiên, bây giờ tôi cảm thấy rất tệ về việc này, nó rất nguy hiểm và có thể gây hại cho sức khỏe của em tôi rất nhiều!

Unit 1H lớp 10 Writing trang 19 | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Kiểm tra bài: Bạn có:

– Sử dụng được các tính từ miêu tả cả xúc không?

– kiểm tra lại lỗi chính tả và ngữ pháp. 

 • Từ vựng Unit 1 lớp 10

 • Unit 1A. Vocabulary (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 10): 1 Speaking. Look at the photos and answer the questions … 2 Vocabulary. Check the meaning of all the adjectives below …

 • Unit 1B. Grammar (trang 12 Tiếng Anh lớp 10): 1 Is there any lottery in your country? Do you think it … 2 Read the text. Are all lottery winners happy? …

 • Unit 1C. Listening (trang 13 Tiếng Anh lớp 10): 1 Speaking. Describe the photo. What are the girls doing? … 2 Read the Listening Strategy above and the three summaries …

 • Unit 1D. Grammar (trang 14 Tiếng Anh lớp 10): 1 Works in pairs. Say what you did last night … 2 Read and listen to the video chat. Why did Emma not enjoy …

 • Unit 1E. Word Skills (trang 15 Tiếng Anh lớp 10): 1 Speaking. Look at the title of the text and the photo … 2 Read the text. Who replied to Zoe’s message? …

 • Unit 1F. Reading (trang 16, 17 Tiếng Anh lớp 10): 1 Speaking. Look at the title of the text and the four warning signs … 2 Read the Reading Strategy. Then read the text quickly …

 • Unit 1G. Speaking (trang 18 Tiếng Anh lớp 10): 1 Look at the photo. Do you know this sport? … 2 Complete the dialogue with the correct affirmative or negative past simple form …

 • Unit 1I. Culture (trang 20 Tiếng Anh lớp 10): 1 Speaking. Describe the photos. Do they match your idea of typical British people? … 2 Read the text. Are these sentences about the people …

 • Review Unit (trang 21 Tiếng Anh lớp 10): Read the following passage and circle True (T), False (F) … Listening. Put the words below in the correct categories (A-D) …

 • Unit 1. Grammar Builder (trang 108 Tiếng Anh lớp 10): 1 Write the past simple form of verbs 1-20. Verbs 1-10 are regular … 2 Write the correct past simple affirmative form of the verb be …

 • Unit 1. Grammar Reference (trang 109 Tiếng Anh lớp 10): 1.1 The affirmative form of the past simple is the same for all persons … 1.2 Spelling: past simple (affirmate) form of regular verbs …

 • Unit 1. Vocabulary Builder (trang 124 Tiếng Anh lớp 10): 1 Complete the sentences with the correct form of get … 2 Write one more example for each basic meaning (a-e) of get …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button