Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 9: Project | Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Unit 1: Local environment

Unit 1 lớp 9: Project (phần 1 → 6 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới)

1. What make you proud of your area? (Điều gì làm bạn tự hào về quê mình?)

Hướng dẫn dịch:

Hãy tưởng tượng rằng Đoàn Thanh niên sắp tổ chức một cuộc thi mang tên “Niềm tự hào về quê hương của em”. Người tham gia phải chọn một điều đặc biệt ở nơi ở của họ và thuyết trình về nó. Đó có thể là một đặc sản, một đồ thủ công truyền thống hoặc một địa điểm tham quan hấp dẫn…

1. Làm việc theo nhóm và thảo luận về thứ mà các em muốn nói về.

2. Thu thập những bức ảnh từ những nguồn khác nhau hoặc vẽ tranh về thứ đó.

3. Dán những bức tranh đó lên một tấm giấy lớn.

4. Tìm kiếm thông tin về thứ đó (nguồn gốc/ lịch sử, cách làm ra nó như thế nào, những đặc trưng của nó, v…v)

5. Chuẩn bị một bài thuyết trình. Nhớ phân công rõ ai sẽ nói về phần nào.

6. Thuyết trình trước cả lớp.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1 khác:

  • Từ vựng Unit 1: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read … 2. Write the name …

  • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write the verbs … 2. Match the verbs …

  • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Underline the dependent … 2. Make a complex sentence …

  • Communication (phần 1-3 trang 11 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Nick, Mi, Duong, and Mai … 2. Imagine that your class …

  • Skills 1 (phần 1-5 trang 12 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs … 2. Mi visited Tay Ho …

  • Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Discribe what you see … 2. Listen to what these …

  • Looking Back (phần 1-6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write some traditional … 2. Complete the second …

  • Project (phần 1-6 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in group … 2. Collect pictures from …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button