Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 8: Getting Started | Giải bài tập Tiếng Anh 8

Unit 1: My Friends

Getting Started (Trang 10 SGK Tiếng Anh 8)

Describe these groups of friends and their favorite activities. (Hãy mô tả các nhóm bạn và các hoạt động mà họ yêu thích.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

a) The boys are playing football/ soccer.

b) The girls are studying.

c) The boys are playing chess.

d) The girls are playing volleyball.

Các bài soạn Unit 1 lớp 8: My Friends khác:

 • Getting Started (trang 10 SGK Tiếng Anh 8)

 • Listen and Read (trang 10-11 SGK Tiếng Anh 8)

 • Speak (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 8)

 • Listen (trang 12-13 SGK Tiếng Anh 8)

 • Read (trang 13-14 SGK Tiếng Anh 8)

 • Write (trang 15 SGK Tiếng Anh 8)

 • Language Focus (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 8)

 • Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 1

 • Từ vựng Unit 1: My Friends

 • Ngữ pháp tiếng anh 8 Unit 1: Cách dùng của thì hiện tại đơn…

 • Ngữ pháp tiếng anh 8 Unit 1: Cách dùng và công thức của thì quá khứ đơn…

 • Ngữ pháp tiếng anh 8 Unit 1: CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ Ở QUÁ KHỨ…

 • Ngữ pháp tiếng anh 8 Unit 1: Cách sử dụng của cấu trúc với enough …

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 1: My Friends (Đề 1)

PDF

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button