Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 8: Communication | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Unit 1: Leisure activities

Communication (phần 1→4 trang 11 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Read the following article on the magazine 4Teen website (Đọc bài báo sau trên trang của tạp chí 4Teen.)

Hướng dẫn dịch:

Tuần này, tạp chí 4Teen đã mở ra một diễn đàn cho bạn bè khắp thế giới để chia sẻ cách họ sử dụng thời gian rảnh.

Emily – Tôi đi chơi với bạn thân là Helen vào thời gian rảnh, như thích đi ngắm các món đồ. Chỉ cho vui thôi! Chúng tôi cũng làm việc như những tình nguyện viên cho một tổ chức bảo vệ động vật. Ngày mai chúng tôi sẽ đi đến một nông trại.

Được đăng vào 3.20 chiều thứ Ba

Hằng – Điều này có vẻ kỳ lạ, nhưng mình cực kỳ thích ngắm mây. Tìm một không gian mở, nằm xuống và nhìn vào những đám mây. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn. Rất dễ! Bạn có thích không?

Được đăng vào 8.04 chiều thứ Tư

Linn – Năm nay thành phố tôi là thủ đô văn hóa châu Âu, vì vậy nhiều thứ sẽ diễn ra. Cuối tuần này, anh trai tôi và tôi sẽ đi đến trung tâm cộng đồng thành phố nơi mà chúng tôi nhảy múa, vẽ và đóng kịch. Tôi rất thích thú với kịch. Thích nó!

Được đăng vào 6.26 chiều thứ Năm

Minh – Mình thích chơi thể thao – Mình ở trong đội bóng đá của trường. Nhưng việc mà mình thường làm nhất trong thời gian rảnh là giúp dì mình. Dì có những lớp nấu ăn cho những nhóm nhỏ khách du lịch. Đối với mình cũng là cách vui!

Được đăng vào 7.19 chiều thứ Sáu

Manuel – Mình nghiện net dữ dội. Mình chỉ thích ngồi trước máy tính hàng giờ liền! Nhưng bây giờ mẹ mình nói rằng đã đủ rồi! Mình sẽ bắt đầu học judo cuối tuần này. Được thôi. Còn cậu thì sao?

Được đăng vào 8.45 chiều thứ Sáu

2. Can you understand the abbreviations in the text? Use this “netlingo” dictionary if necessary. (Bạn có thể hiểu những từ viết tắt trong đoạn văn không? Sử dụng từ điển “ngôn ngữ dùng để giao tiếp trên mạng” này nếu thấy cần.)

2moro Tomorrow
4 For
<3 Love
Bro Brother
DYLI Do you like it?
EZ easy
J4F Just for fun
Goin’ Going
N’ And
NUFF enough
R Are
Ur Your
w/ With
WBU What about you?
WF Way fun

3. Find information in the the text to complete the table (Tìm thông tin trong bài đọc để hoàn thành bảng sau.)

Who? What activity is mentioned? What does he/she think of it?
Emily Hanging out with friends (window shopping), working as a volunteer. She loves it.
Hang Cloud watching She adores it. It’s easy.
Linn Going to community centre, painting, dancing, doing drama. She loves it.
Minh Playing football. Helping his aunt in running cooking classes. He likes it. It’s fun.
Manuel

Playing computer games.

Doing judo

He is addicted to it.

It’s OK.

Hướng dẫn dịch:

Ai?

Hoạt động nào được đề cập?

Bạn ấy nghĩ gì về nó?

Emily

Đi chơi với bạn bè (mua sắm qua cửa sổ), làm tình nguyện viên

Cô ấy yêu thích nó.

Hằng

Xem đám mây

Cô ấy ngưỡng mộ nó. Thật dễ dàng.

Linn

Đi đến trung tâm cộng đồng, vẽ tranh, khiêu vũ, đóng kịch.

Cô ấy yêu thích nó.

Minh

Đá bóng. Giúp dì của mình trong việc điều hành các lớp học nấu ăn.

Cậu ấy thích nó. Nó vui.

Manuel

Chơi trò chơi máy tính.

Tập judo

Cậu ấy nghiện nó.

Nó ổn.

4. Work with your partner and put the activities in 3 in order from the most interesting to the most boring. Then compare your ideas with other pairs. (Làm việc với bạn học và đặt những đề mục trong phần 3 theo thứ tự từ thú vị nhất đến chán nhất. Sau đó so sánh những ý kiến của các bạn với những cặp khác.)

Sắp xếp:

1. Linn → 2. Minh → 3. Emily → 4. Manuel → 5. Hằng

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 1 khác:

  • Từ vựng Unit 1: liệt kê các từ vựng cần học trong bài.

  • Getting Started (phần 1→4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm) 1. Listen and read. 2. Find words/phrases in the box …

  • A Closer Look 1 (phần 1→6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm) 1. Look at the following … 2. Complete the table …

  • A Closer Look 2 (phần 1→6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm) 1. Read the conversation in … 2. Tick the appropriate …

  • Communication (phần 1→4 trang 11 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm) 1. Read the following article … 2. Can you understand …

  • Skills 1 (phần 1→5 trang 12 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm) 1. What are the benefits of using computer … 2. Read the text …

  • Skills 2 (phần 1→5 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm) 1. What do you usually … 2. Listen to the radio …

  • Looking Back (phần 1→6 trang 14 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm) 1. Which one is the … 2. Rearrange the letters …

  • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm) In a small group decide on a leisure activity …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8 – Sách Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button