Lớp 11Tài liệu - Bài giảng

Unit 1 lớp 11: Speaking | Giải bài tập Tiếng Anh 11 mới

Unit 1 lớp 11: Speaking

1. Read about three situations facing teenagers. Match them with the problems a, b, or c in the box below. (Hăy đọc ba tình huống các thanh thiếu niên đang gặp phải và hãy ghép chúng với những vấn đề a, b, hay c cho trong ô bên dưới.)

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi không thấy vui vì bố mẹ tôi đặt ra một giờ để tôi phải về nhà vào buổi tối. Bố mẹ muốn tôi có mặt ở nhà lúc 9 giờ tối. Giá mà bố mẹ cho phép tôi ra ngoài về muộn hơn, 9h30 hay 10 giờ chẳng hạn. vì vậy mà tôi có thể có thêm thời gian với bạn bè. Tôi đă xin bố mẹ nhiều lần nhưng họ vẫn không thay đổi ý định. Tôi phải làm gì bây giờ?

2. Bố mẹ tôi không thích một số bạn bè của tôi chỉ vì vẻ bề ngoài của họ. Họ nhuộm tóc nhiều màu khác nhau và xâu lỗ mũi. Tuy vậy những người bạn này của tôi đều là học sinh giỏi và luôn giúp đỡ người khác, tốt với tôi và những bạn cùng lớp. Giá mà bố mẹ tôi đừng đánh giá họ qua vẻ bề ngoài, nhưng tôi biết họ rõ hơn. Tôi phải làm gì bây giờ?

3. Bố mẹ tôi thường phàn nàn rằng tôi chẳng giúp gì mấy trong việc nhà. Bố mẹ nghĩ rằng tôi không có trách nhiệm. Mỗi khi có dịp tôi thật sự cố gắng hết sức. Nhưng tôi quá bận rộn với quá nhiều bài vở và các hoạt động ngoại khóa nên tôi thật là khó thu xếp thời gian cho bất cứ việc gì khác. Tôi phải làm gì bây giờ?

1.b2.c3.a

2. Here are some of the things teenagers and parents complain about. Tick the complaints that you hear in your family. Add more if you can. (Dưới đây là một số điều các bạn tuổi teen và cha mẹ thường than phiền. Chọn những lời than phiền bạn thường nghe thấy trong gia đình bạn. Thêm vào nếu bạn có thể.)

Hướng dẫn dịch:

Con cái tôi

ăn mặc luộm thuộm và để những kiêu tóc xấu.xem TV quá nhiều
có bạn bè khác thườngkhông chăm học
không giúp làm việc nhàdành nhiều thời gian vào điện thoại di động và máy tính.
không nghe lời khuyên của tôiăn vặt và uổng nước ngọt

Bố mẹ tôi

không thích bạn bè tôiluôn bảo tôi phải làm gì
phàn nàn về việc nhà và bài vởkhông để tôi làm cái tôi muốn
chỉ trích vẻ bên ngoài của tôicứ so sánh tôi với con cái của bạn bè họ
không tôn trọng sự riêng tư của tôicố kiểm soát tôi
không nghe ý kiến tôimuốn tôi phải tiếp bước họ

3. Work in pairs. Tell your partner what you or your brothers / sisters and your parents complain about. Give advice on how to solve the problem. (Làm việc với bạn bên cạnh, hãy nói cho bạn ấy biết về những điều mà bạn, anh / chị bạn và cha mẹ bạn phàn nàn. Hãy khuyên họ làm thế nào để giải quyết vấn đề đó.)

Những cách diễn đạt sau đây sẽ giúp chúng ta

Complaints (Phàn nàn)

I don’t like the way my parents keep + V-ing…

My parents are always + V-ing…

My parents believe that…

Giving opinions and advice (Đưa ra ý kiến và lời khuyên)

I think you should / ought to… (Tôi nghĩ là bạn nên…)

I don’t think you should / ought to…(Tôi nghĩ là bạn không nên…)

In my opinion, you should / ought to…(Theo ý kiến cua tôi bạn nên…)

If I were you. I would / wouldn’t…

You’d better … (Bạn nên…)

You shouldn’t / ought not to …(Bạn không nên…)

Why don’t you … (Sao bạn lại …?)

Ví dụ:

Học sinh A: Bạn thường gặp phải loại xung đột nào với bố mẹ?

Học sinh B: À, mình không thích kiểu mẹ mình lúc nào cũng bảo mình phải làm cái gì đó. Mình phải làm gì bây giờ?

Học sinh A: Mình nghĩ là bạn nên nói với mẹ bạn và giải thích cho mẹ biết bạn nghĩ thế nào. Bạn cũng nên cho mẹ bạn thấy ràng bạn là người có trách nhiệm và cùng đã trưởng thành rồi.

Học sinh B: Cám ơn bạn. Mình sẽ thử. Còn bạn với bố mẹ bạn thì sao?

Học sinh A: Bố mình lúc nào cùng so sánh mình với Lan. cô bạn sống ở nhà bên cạnh. Bố mình nói Lan chăm chỉ hơn mình và còn giúp bố mẹ bạn ấy làm việc nhà.

Học sinh B: Có lẽ bạn nên kết bạn với Lan nếu bố mẹ bạn thích cô ấy.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 1 khác:

 • Unit 1 Từ vựng Tiếng Anh 11 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Listen and read 2. Read the conversation …

 • Language (trang 8-9 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Match each word … 2. Complete each question …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 10-11 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. You are going to … 2. Read the text quickly …

 • Speaking (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Read about three … 2. Here are some …

 • Listening (trang 13 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. You are going to … 2. Match the words …

 • Writing (trang 14 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. The following are some … 2. Read the list in …

 • Communication and Culture (trang 15 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Work in groups … 2. Report your group’s …

 • Looking Back (trang 16 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Identify the stressed … 2. Identify the stressed …

 • Project (trang 17 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Are there any problems … 2. What would you like …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button