Strategy 1: Listening IELTS for comparisons and contrast

Strategy 1: Listening IELTS for comparisons and contrast

Nếu như bạn đã từng bắt tay vào làm thử một vài bài thi IELTS, chắc hẳn các bạn sẽ không cảm thấy quá xa lạ với những câu hỏi dạng:

Lúc này, bạn cần các kĩ năng để xác định thông tin của những người nói là giống (Same) hay khác (Different). Kĩ năng nghe này được gọi là nghe để nhận biết sự so sánh và tương phản (Listening for comparisons and contrast.

Ví dụ, các bạn cùng đeo tai nghe và làm bài tập ở trên nhé. 

Chúng ta cùng xem đoạn text cho bài tập ở trên nào:

Speaker 1: I’ve been coresponding by letter with a French student. -> Thông tin về Nationality

Speaker 2: In English? You don’t speak French, do you? -> Thông tin về Nationality, cần xác nhận

Speaker 1: No, unfortunately, but she writes English well. We have a lot in common.

Speaker 2: Like what? Your age?

Speaker 1: Well, I’m actually about 2 years old than she is (-> Khác tuổi) . But we do have same first name. (-> Cùng First name)

Speaker 2: And you’re both students.-> (Cùng là học sinh)

Speaker 1: Yes, and we are both studying to be a doctor (-> cùng học để làm bác sĩ), although (-> có sự tương phản) she wants to be a pediatrician, and I want to be a neurosurgeon.

Speaker 2: It seems the only similirities are your sex and given name. (-> tương đồng về giới tính và tên)

Speaker 1: Well, we both like to swim (-> chung sở thích bơi). She likes to dance, too, but you know how little I like dancing. (-> không giống nhau ở việc thích nhảy)

Vậy đáp án đúng là

Same: Sex, given name, present occupation, sports

Different: Nationality, age, future occupation, love of dancing.

Vậy tóm lại, một số cụm từ thường được dùng để chỉ sự tương đồng và tương phản hay gặp sẽ xuất hiện trong bảng sau:

Giờ thì đeo tai nghe và chuẩn bị làm bài tập nào!

Add a Comment

Your email address will not be published.

shares