Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Unit 9 Tiếng Anh lớp 6 Global Success (đầy đủ nhất)

Từ vựng Unit 9 Tiếng Anh lớp 6 Global Success

Với tổng hơp từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Global Success đầy đủ, chi tiết nhất bộ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh 6 dễ dàng hơn.

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

(river) bank

n

/bæŋk/

bờ (sông)

crowded

adj

/ˈkraʊ.dɪd/

đông đúc

floating market

n

/ˈfləʊ.tɪŋ ˈmɑː.kɪt/

chợ nổi

helpful

adj

/ˈhelp.fəl/

sẵn sàng giúp đỡ

helmet

n

/ˈhel.mət/

mũ bảo hiểm

landmark

n

/ˈlænd.mɑːk/

địa điểm, công trình thu hút du khách

(city) map

n

/mæp/

sơ đồ thành phố

palace

n

/ˈpæl.ɪs/

cung điện

possessive

adj

/pəˈzes.ɪv/

(tính từ) sở hữu

possessive

pro

/pəˈzes.ɪv/

(đại từ) sở hữu

postcard

n

/ˈpəʊst.kɑːd/

bưu thiếp

rent

v

/rent/

thuê

Royal Palace  

n

/ˈrɔɪ.əl ˈpæl.ɪs/

Cung điện Hoàng gia

shell

n

/ʃel/

vỏ sò

stall

n

/stɔːl/

gian hàng

street food

n

/ˈstriːt ˌfuːd/

đường phố

Times Square  

n

/ˈtaɪmz skweər/

Quảng trường Thời đại

tower

n

/taʊər/

tháp

vacation

n

/veɪˈkeɪ.ʃən/

kì nghỉ (hè)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Getting Started (trang 26 – 27 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 1 (trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 2 (trang 29 – 30 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Communication (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 1 (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 2 (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Looking Back (trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Project (trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button