Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Unit 8 Tiếng Anh lớp 6 Global Success (đầy đủ nhất)

Từ vựng Unit 8 Tiếng Anh lớp 6 Global Success

Với tổng hơp từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Global Success đầy đủ, chi tiết nhất bộ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh 6 dễ dàng hơn.

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

aerobics

n

/eəˈrəʊ.bɪks/

thể dục nhịp điệu

career

n

/kəˈrɪər/

nghề nghiệp, sự nghiệp

competition

n

/ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/

cuộc đua

congratulation

n

/kənˌɡrætʃ.əˈleɪ.ʃən/

lời chúc mừng

equipment

n

/ɪˈkwɪp.mənt/

thiết bị, dụng cụ

fantastic

adj

/fænˈtæs.tɪk/

tuyệt

fit

adj

/fɪt/

mạnh khoẻ

goggles

n

/ˈɡɒɡ.əlz/

kính bơi

gym

n

/dʒɪm/

trung tâm thể dục thể thao

karate

n

/kəˈrɑː.ti/

môn võ ka-ra-te

last

v

/lɑːst/

kéo dài

marathon

n

/ˈmær.ə.θən/

cuộc đua ma-ra-tông

racket

n

/ˈræk.ɪt/

cái vợt (cầu lông …)

score

v

/skɔːr/

ghi bàn, ghi điểm

shoot

v

/ʃuːt/

bắn, bắn súng

sporty

adj

/ˈspɔː.ti/

khỏe mạnh, dáng thể thao

take place

v

/teɪk pleɪs/

xảy ra, được tổ chức

tournament

n

/ˈtʊə.nə.mənt/

giải đấu

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Getting Started (trang 16 – 17 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 1 (trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 2 (trang 19 – 20 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Communication (trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 1 (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 2 (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Looking Back (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Project (trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button