Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều đầy đủ nhất | Explore English 6

Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 đầy đủ, chi tiết nhất sách Cánh diều sẽ giúp học sinh học từ mới Tiếng Anh 6 Explore English dễ dàng hơn.

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

bread

n

/bred/

bánh mì

burger

n

/ˈbɜː.ɡər/

bánh bơ gơ

cabbage

n

/ˈkæb.ɪdʒ/

bắp cải

chips

n

/tʃɪps/

khoai tây chiên

chocolate

n

/ˈtʃɒk.lət/

sô-cô-la

grape

n

/ɡreɪp/

quả nho

mango

n

/ˈmæŋ.ɡəʊ/

quả xoài

milk

n

/mɪlk/

sữa

orange

n

/ˈɒr.ɪndʒ/

quả cam

pizza

n

/ˈpiːt.sə/

bánh pizza

rice

n

/raɪs/

gạo, cơm

sandwich

n

/ˈsæn.wɪdʒ/

bánh mì kẹp

snake fruit

n

/sneɪk fruːt/

quả mây

soda

n

/ˈsəʊ.də/

xô-đa

soup

n

/suːp/

súp, canh, cháo

special food

n

/ˈspeʃ.əl fu:d/

đặc sản

strawberry

n

/ˈstrɔː.bər.i/

quả dâu tây

vegetable

n

/ˈvedʒ.tə.bəl/

rau củ

yam

n

/jæm/

khoai lang

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Preview (trang 49 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen to the students. What fruits do they like. Complete the Like column …

  • Language focus (trang 50 – 51 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Complete the table with the words from the boxes (Hoàn thành bảng sau với các từ đã cho) …

  • Pronunciation (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6): Final s-sounds. A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) …

  • Communication (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6): Make a menu. Complete the table below. In group, discuss food you like and don’t like …

  • Reading (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Look at the photos. What are these photos made from? Check (⁄) the correct answer …

  • Comprehension (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Foodscapes. ( Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung “ Foodscapes”) …

  • Writing (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short message to a friend. Describe your favorite traditional food in 40-60 words …

  • Worksheet (trang 142 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the pictures (Nối. Viết các từ ở trong bảng bên cạnh các bức tranh) …

  • Explore English (trang 155 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Circle the things you like to eat (Khoanh tròn những thứ bạn thích) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button