Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh lớp 6 Global Success (đầy đủ nhất)

Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh lớp 6 Global Success

Với tổng hơp từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Global Success đầy đủ, chi tiết nhất bộ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh 6 dễ dàng hơn.

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

art gallery

n

/ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/

phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật

busy

adj

/ˈbɪz.i/

nhộn nhịp, náo nhiệt

cathedral

n

/kəˈθiː.drəl/

nhà thờ lớn, thánh đường

cross

v

/krɒs/

đi ngang qua, qua, vượt

dislike

v

/dɪˈslaɪk/

không thích, ghét

famous

adj

/ˈfeɪ.məs/

nổi tiếng

faraway

adj

/ˌfɑː.rəˈweɪ/

xa xôi, xa

finally

adv

/ˈfaɪ.nəl.i/

cuối cùng

narrow

adj

/ˈnær.əʊ/

hẹp, chật hẹp

outdoor

adj

/ˈaʊtˌdɔːr/

ngoài trời

railway station

n

/ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/

ga tàu hỏa

sandy

adj

/ˈsæn.dɪ/

có cát, phủ cát

square

n

/skweər/

quảng trường

suburb

n

/ˈsʌb.ɜːb/

khu vực ngoại ô

turning

n

/ˈtɜː.nɪŋ/

chỗ ngoặt, chỗ rẽ

workshop

n

/ˈwɜːk.ʃɒp/

phân xưởng (sản xuất, sửa chữa)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Getting Started (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 1 (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 2 (trang 41 – 42 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Communication (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 1 (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 2 (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Looking Back (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Project (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button