Lớp 9Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Unit 1 Tiếng Anh lớp 9 mới đầy đủ nhất

Từ vựng Unit 1: Local environment lớp 9

Để học tốt Tiếng Anh 9 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 9 Unit 1: Local environment.

artisan (n)thợ làm nghề thủ công
attraction (n)điểm hấp dẫn
authenticity (n)thật
cast (v)đúc (đồng…)
craft (n)nghề thủ công, kĩ năng làm nghề thủ công
craftsman (n)thợ làm đồ thủ công
cross (v)đan chéo
drumhead (n)mặt trống
embroider (v)thêu
frame (n)khung
handicraft (n)sản phẩm thủ công
lacquerware (n)đồ sơn mài
layer (n)lợp (lá …)
mould (v)đổ khuôn, tạo khuôn
preserve (v)bảo vệ, bảo tồn
remind (v)gợi nhớ
sculpture (n)điêu khắc, đồ điêu khắc
set off (ph.v)khởi hành
strip (n)dải
surface (n)bề mặt
team-building (adj)xây dựng đội ngũ
thread (n) sợi
treat (v)xử lí (chất thải …)
turn up (ph.v)xuất hiện, đến
weave (v)đan (rổ, rá…), dệt (vải…)
workshop (n)công xưởng, xưởng

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1 khác:

  • Từ vựng Unit 1: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read … 2. Write the name …

  • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write the verbs … 2. Match the verbs …

  • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Underline the dependent … 2. Make a complex sentence …

  • Communication (phần 1-3 trang 11 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Nick, Mi, Duong, and Mai … 2. Imagine that your class …

  • Skills 1 (phần 1-5 trang 12 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs … 2. Mi visited Tay Ho …

  • Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Discribe what you see … 2. Listen to what these …

  • Looking Back (phần 1-6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write some traditional … 2. Complete the second …

  • Project (phần 1-6 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in group … 2. Collect pictures from …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button