Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Unit 1 Tiếng Anh lớp 6 Global Success (đầy đủ nhất)

Từ vựng Unit 1 Tiếng Anh lớp 6 Global Success

Với tổng hơp từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Global Success đầy đủ, chi tiết nhất bộ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh 6 dễ dàng hơn.

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

activity

n

/ækˈtɪv.ə.ti/

hoạt động

art

n

/ɑːt/

nghệ thuật

boarding school

n

/ˈbɔː.dɪŋ ˌskuːl/

trường nội trú

calculator

n

/ˈkæl.kjə.leɪ.tər/

máy tính

classmate

n

/ˈklɑːs.meɪt/

bạn cùng lớp

compass

n

/ˈkʌm.pəs/

com-pa

favourite

adj

/ˈfeɪ.vər.ɪt/

được yêu thích

help

n, v

/help/

sự giúp đỡ, giúp đỡ

international

ad

/ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/

quốc tế

interview

n, v

/ˈɪn.tə.vjuː/

cuộc phỏng vấn, phỏng vấn

knock

v

/nɒk/

gõ (cửa)

remember

v

/rɪˈmem.bər/

nhớ, ghi nhớ

share

v

/ʃeər/

chia sẻ

smart

adj

/smɑːt/

bảnh bao, gọn gàng

swimming pool

n

/ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/

bể bơi

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 1 (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 2 (trang 9 – 10 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Communication (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 1 (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 2 (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button