Lớp 5Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 đầy đủ, chi tiết

Unit 9 lớp 5: What did you see at the zoo?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 đầy đủ, chi tiết

Tiếng Anh Phiên âm Tiếng Việt
zoo /zu:/ sở thú
animal /æniməl/ động vật
elephant /elifənt/ con voi
tiger /taigə/ con hổ
monkey /mʌηki]/ con khỉ
gorilla /gə’rilə/ con khỉ gorila
crocodile /krɔkədail/ con cá sấu
python /paiθən/ con trăn
peacock /pi:kɔk/ con công
noisy /nɔizi/ ầm ĩ
scary /skeəri/ đáng sợ
fast /fɑ:st/ nhanh nhẹn
baby /beibi/ non, nhỏ
yesterday /jestədi/ hôm qua
circus /sə:kəs/ rạp xiếc
park /pɑ:k/ công viên
intelligent /in’telidʒənt/ thông minh
trunk /trʌηk/ cái vòi (của con voi)
spray /sprei/ phun nước
kangaroo /kæηgə’ru:/ con chuột túi
funny /fʌni/ vui nhộn
loudly /laudli/ ầm ĩ
roar /rɔ:/ /rɔ:/
panda /pændə/ con gấu trúc
cute /kju:t/ đáng yêu
slowly /slouli/ một cách chậm chạp
quietly /kwiətli/ một cách nhẹ nhàng
move /mu:v/ di chuyển
walk /wɔ:k/ đi bộ, đi lại
a lot of /ə lɔt əv/ nhiều
jump /dʒʌmp/ nhảy
quickly /kwikli/ một cách nhanh nhẹn
have a good time /Hæv ə gud taim/ vui vẻ

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button