Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 9 đầy đủ, chi tiết

Unit 9 lớp 4: What are thay doing?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 9 đầy đủ, chi tiết

Với Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 9 liệt kê các từ vựng mới có trong Unit 9 với phần phiên âm và dịch nghĩa sẽ giúp bạn dễ dàng học từ mới Tiếng Anh lớp 4 hơn.

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

dictation

n

/dɪkˈteɪ.ʃən/

bài chính tả

exercise

n

/ˈek.sə.saɪz/

bài tập

listen

v

/ˈlɪs.ən/

nghe

make

v

/meɪk/

làm

mask

n

/mɑːsk/

cái mặt nạ

paint

v

/peɪnt/

tô màu

paper

n

/ˈpeɪ.pər/

giấy

plane

n

/pleɪn/

máy bay

puppet

n

/ˈpʌp.ɪt/

con rối

text

n

/tekst/

bài đọc

video

n

/ˈvɪd.i.əʊ/

băng/phim video

watch

v

/wɒtʃ/

xem, theo dõi

write

v

/raɪt/

viết

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 9 Lesson 1 (trang 58-59 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 9 Lesson 2 (trang 60-61 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 9 Lesson 3 (trang 62-63 Tiếng Anh 4): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and tick…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button