Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 đầy đủ, chi tiết

Unit 8 lớp 4: What subjects do you have today?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 đầy đủ, chi tiết

Với Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 liệt kê các từ vựng mới có trong Unit 8 với phần phiên âm và dịch nghĩa sẽ giúp bạn dễ dàng học từ mới Tiếng Anh lớp 4 hơn.

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Art 

n

/ɑːt/

môn Mỹ thuật

every day 

adv

/ˈev.ri.deɪ/

hàng ngày, mỗi ngày

IT (Information Technology) 

n

/aɪ ti:/

Tin học (môn Công nghệ Thông tin)

Maths 

n

/mæθs/

môn Toán 

Music

n

/ˈmjuː.zɪk/

môn Âm nhạc

once 

adv

/wʌns/

một lần

PE (Physical Education)

n

/ˌpiːˈiː/

môn Giáo dục thể chất

Science

n

/ˈsaɪ.əns/

môn Khoa học

subject  

n

/ˈsʌb.dʒekt/

môn học

time

n

/taɪm/

lần

twice

adv

/twaɪs/

hai lần

Vietnamese 

n

/ˌvjet.nəˈmiːz/

môn Tiếng Việt

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 8 Lesson 1 (trang 52-53 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 8 Lesson 2 (trang 54-55 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 8 Lesson 3 (trang 56-57 Tiếng Anh 4): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and tick…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button