Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 đầy đủ, chi tiết

Unit 7 lớp 4: What do you like doing?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 đầy đủ, chi tiết

Với Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 liệt kê các từ vựng mới có trong Unit 7 với phần phiên âm và dịch nghĩa sẽ giúp bạn dễ dàng học từ mới Tiếng Anh lớp 4 hơn.

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

bike  

n

/baɪk/

xe đạp

chess

n

/tʃes/

cờ vua

collect 

v

/kəˈlekt/

sưu tầm, thu lượm

comic book 

n

/ˈkɒm.ɪk bʊk/

truyện tranh

cool 

adj

/ku:l/

vui vẻ

drum

n

/drʌm/

cái trống

February

n

/ˈfeb.ru.ər.i/

tháng Hai

fly

v

/flaɪ/

bay

hobby

n

/ˈhɒb.i/

sở thích

kite 

n

/kaɪt/

con diều

model

n

/ˈmɒd.əl/

mô hình

penfriend

n

/ˈpen.frend/

bạn (qua thư từ)

plant 

v

/plɑːnt/

trồng

read 

v

/ri:d/

đọc

ride

v

/raɪd/

lái (xe đạp, xe máy)

sail

v

/seɪl/

đi tàu thủy/ thuyền buồm

stamp

n

/stæmp/

con tem

take

v

/teɪk/

cầm, nắm, giữ

tree 

n

/tri:/

cây cối, cây

TV 

n

/ˌtiːˈviː/

ti vi

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 7 Lesson 1 (trang 46-47 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 7 Lesson 2 (trang 48-49 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 7 Lesson 3 (trang 50-51 Tiếng Anh 4): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button