Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 đầy đủ, chi tiết

Unit 4 lớp 4: When’s your birthday?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 đầy đủ, chi tiết

Với Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 liệt kê các từ vựng mới có trong Unit 4 với phần phiên âm và dịch nghĩa sẽ giúp bạn dễ dàng học từ mới Tiếng Anh lớp 4 hơn.

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

April 

n

/ˈeɪ.prəl/

tháng Tư

August 

n

/ɔ:’gʌst/

tháng Tám

date

n

/deɪt/

ngày

December 

n

/dɪˈsem.bər/

tháng Mười hai

January 

n

/’dʒænjuəri/

tháng Một

July 

n

/dʒuˈlaɪ/

tháng Bảy

June

n

/dʒuːn/

tháng Sáu

March

n

/mɑːtʃ/

tháng Ba

May

n

/mei/

tháng Năm

November 

n

/nəʊ’vembə(r)/

tháng Mười một

October

n

/ɒk’təʊbə(r)/

tháng Mười

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 4 Lesson 1 (trang 24-25 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 4 Lesson 2 (trang 26-27 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 4 Lesson 3 (trang 28-29 Tiếng Anh 4): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button