Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 đầy đủ, chi tiết

Unit 3 lớp 4: What day is it today?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 đầy đủ, chi tiết

Với Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 liệt kê các từ vựng mới có trong Unit 3 với phần phiên âm và dịch nghĩa sẽ giúp bạn dễ dàng học từ mới Tiếng Anh lớp 4 hơn.

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

English

n

/ˈɪŋ.ɡlɪʃ/

môn tiếng Anh

Friday

n

/ˈfraɪ.deɪ/

thứ Sáu

guitar

n

/ɡɪˈtɑːr/

đàn ghi ta

have (English)

v

/hæv/

học (môn tiếng Anh)

Monday 

n

/ˈmʌn.deɪ/

thứ Hai

Saturday 

n

/ˈsæt.ə.deɪ/

thứ Bảy

Sunday 

n

/ˈsʌn.deɪ/

Chủ nhật

today

n

/təˈdeɪ/

hôm nay

Tuesday 

n

/ˈtʃuːz.deɪ/

thứ Ba

Wednesday 

n

/ˈwenz.deɪ/

thứ Tư

weekend

n

/ˌwiːkˈend/

cuối tuần

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 3 Lesson 1 (trang 18-19 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 3 Lesson 2 (trang 20-21 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 3 Lesson 3 (trang 22-23 Tiếng Anh 4): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button