Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 đầy đủ, chi tiết

Unit 20 lớp 4: What are you to do this summer?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 đầy đủ, chi tiết

Với Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 liệt kê các từ vựng mới có trong Unit 20 với phần phiên âm và dịch nghĩa sẽ giúp bạn dễ dàng học từ mới Tiếng Anh lớp 4 hơn.

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

bay

n

/bei/

vịnh

build

v

/bɪld/

xây dựng

delicious

adj

/dɪˈlɪʃ.əs/

ngon

expensive

adj

/ɪkˈspen.sɪv/

đắt

hotel

n

/həʊˈtel/

khách sạn

prepare

v

/prɪˈpeər/

chuẩn bị

sandcastle

n

/ˈsændˌkɑː.səl/

lâu đài cát

sea

n

/si:/

biển

seafood

n

/ˈsiː.fuːd/

đồ biển, hải sản

stay

v

/stei/

ở, ở lại

summer holiday

n

/ˈsʌm.ər ˈhɒl.ə.deɪ/

kì nghỉ hè 

travel

n

/ˈtræv.əl/

đi (du lịch)

trip

n

/trɪp/

chuyến đi

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 20 Lesson 1 (trang 64-65 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 20 Lesson 2 (trang 66-67 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 20 Lesson 3 (trang 68-69 Tiếng Anh 4): 1. Listen and repeat…; 2. Listen, circle and write…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button