Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 đầy đủ, chi tiết

Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 đầy đủ, chi tiết

Với Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 liệt kê các từ vựng mới có trong Unit 17 với phần phiên âm và dịch nghĩa sẽ giúp bạn dễ dàng học từ mới Tiếng Anh lớp 4 hơn.

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

blouse 

n

/blaʊz/

áo cánh

dong 

n

/dong/

đồng (đơn vị tiền Việt)

how much


/haʊ mʌtʃ/

bao nhiêu

jacket 

n

/ˈdʒæk.ɪt/

áo khoác

jeans

n

/dʒiːnz/

quần jean, quần bò

jumper

n

/ˈdʒʌm.pər/

áo len chui đầu

sandals 

n

/ˈsæn.dəlz/

dép, xăng đan

scarf

n

/skɑːf/

khăn quàng cổ

shoes 

n

/ʃuː/

giày

skirt 

n

/skɜːt/

cái váy

trousers 

n

/ˈtraʊ.zəz/

quần tây, quần dài

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 17 Lesson 1 (trang 46-47 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 17 Lesson 2 (trang 48-49 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 17 Lesson 3 (trang 50-51 Tiếng Anh 4): 1. Listen and repeat…; 2. Look at the sentences…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button