Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 đầy đủ, chi tiết

Unit 14 lớp 4: What does she look like?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 đầy đủ, chi tiết

Với Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 liệt kê các từ vựng mới có trong Unit 14 với phần phiên âm và dịch nghĩa sẽ giúp bạn dễ dàng học từ mới Tiếng Anh lớp 4 hơn.

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

big

adj

/bɪɡ/

to, lớn, bự

dictionary

n

/ˈdɪk.ʃən.ər.i/

từ điển

footballer

n

/ˈfʊt.bɔː.lər/

cầu thủ

old

adj

/əʊld/

già

short

adj

/ʃɔːt/

ngắn, thấp, lùn

slim

adj

/slɪm/

mảnh khảnh, thon thả

small

adj

/smɔːl/

nhỏ, bé

strong

adj

/strɒŋ/

mạnh mẽ, khỏe mạnh

tall

adj

/tɔːl/

cao

thick

adj

/θɪk/

dày, mập

thin

adj

/θɪn/

mỏng, mảnh, ốm

young

adj

/jʌŋ/

trẻ trung

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 14 Lesson 1 (trang 24-25 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 14 Lesson 2 (trang 26-27 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 14 Lesson 3 (trang 28-29 Tiếng Anh 4): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and tick…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button