Lớp 4Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 12 đầy đủ, chi tiết

Unit 12 lớp 4: What does your father do?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 12 đầy đủ, chi tiết

Với Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 12 liệt kê các từ vựng mới có trong Unit 12 với phần phiên âm và dịch nghĩa sẽ giúp bạn dễ dàng học từ mới Tiếng Anh lớp 4 hơn.

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

clerk 

n

/klɑːk/

nhân viên văn phòng

doctor

n

/ˈdɒk.tər/

bác sĩ

driver 

n

/ˈdraɪ.vər/

lái xe, tài xế

factory

n

/ˈfæk.tər.i/

nhà máy

farmer 

n

/ˈfɑː.mər/

nông dân

field

n

/fiːld/

cánh đồng, đồng ruộng

hospital

n

/ˈhɒs.pɪ.təl/

bệnh viện

nurse 

n

/nɜːs/

y tá

student

n

/ˈstjuː.dənt/

học sinh, sinh viên

uncle 

n

/ˈʌŋ.kəl/

bác, chú, cậu 

worker 

n

/ˈwɜː.kər/

công nhân

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 12 Lesson 1 (trang 12-13 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 12 Lesson 2 (trang 14-15 Tiếng Anh 4): 1. Look, listen and repeat…; 2. Point and say…

  • Unit 12 Lesson 3 (trang 16-17 Tiếng Anh 4): 1. Listen and repeat…; 2. Listen and circle…

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button