Lớp 8Tài liệu - Bài giảng

Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 5: Study Habits đầy đủ,

Unit 5: Study Habits

Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 5: Study Habits

Bảng dưới liệt kê các từ vựng (từ mới) có trong bài học Unit 5: Study Habits.

Word Class Meaning
acceptable adj có thể chấp nhận được
appreciate v đánh giá cao, cảm kích
attendance n sự có mặt, chuyên cần
celebrate v kỷ niệm, làm lễ kỉ niệm
come across v (tình cờ) gặp
behavior n hành vi, cử chỉ
comment n lời phê bình, lời nhận xét
co-operation n sự hợp tác
excellent adj xuất sắc, ưu tú
fair adj khá tốt, tương đối tốt
habit n thói quen
highlight v làm nổi bật
improve v cải thiện, tiến bộ
learn by heart v. phr học thuộc lòng
list n danh sách
lunar adj thuộc về mặt trăng, âm lịch
meaning n nghĩa, ý nghĩa
memory n trí nhớ
mend v vá, sửa, tu bổ
mother tongue n tiếng mẹ đẻ
participation n sự tham gia
passage n đoạn văn
postcard n bưu thiếp
pronounce v phát âm
pronunciation n cách phát âm, sự phát âm
proud adj tự hào
repair v sửa chữa (cái bị hỏng)
report card n phiếu thành tích học tập
revision n việc ôn luyện, ôn tập
satisfactory adj thỏa mãn, thỏa đáng
semester n học kỳ
sickness n bệnh tật, tình trạng ốm
signature n chữ ký
sore throat n viêm họng
Spanish adj (thuộc) Tây Ban Nha
Spanish n tiếng Tây Ban Nha
stick v dính
term n học kì, thời hạn
underline v gạch chân (dòng chữ)

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 5: Study Habits:

 • Getting Started (trang 46 SGK Tiếng Anh 8) Work with a partner. Ask and answer questions about …

 • Listen and Read (trang 46-47 SGK Tiếng Anh 8) Mom: Tim? Tim? Are you home? …

 • Speak (trang 47-48 SGK Tiếng Anh 8) Work in groups. Ask each other about your studies. …

 • Listen (trang 48 SGK Tiếng Anh 8) Listen to the dialogue and complete the report card.

 • Read (trang 49-50 SGK Tiếng Anh 8) Language learners learn words in different ways. Some …

 • Write (trang 50-51 SGK Tiếng Anh 8) 1. Look at Hoa’s letter to Tim. She wrote it at the end …

 • Language Focus (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 8) 1. Complete the dialogues. Use the adverbs …

 • Từ vựng Unit 5: Study Habits

 • Ngữ pháp Unit 5: Adverb of manner (Trạng ngữ chỉ cách thức).

 • Ngữ pháp Unit 5: Cấu trúc của câu mệnh lệnh trong lời nói trực tiếp và gián tiếp.

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 5: Study Habits (Đề 1)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button