Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Writing trang 46 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Writing trang 46 trong Unit 4: What’s the coldest place on Earth? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Writing trang 46 – Explore English 7 Cánh diều

(trang 46-SGK tiếng anh 7) Write a short description.

Describe an extreme place. Write 60-80 words. Turn to page 142 for the writing worksheet. (Viết một mô tả ngắn. Mô tả một nơi cực đoan. Viết 60-80 từ. Lật trang 142 để xem bài viết)

Hướng dẫn làm bài

Atacama Desert

Chile

Northern Chile’s Atacama Desert takes the prize for being one of the world’s driest destination. In fact, it’s so dry that NASA decided it was the perfect location to test its Martian rover. Lunar landscapes aside, it’s also one of the best locations on earth to appreciate the Milky Way. The Atacama Desert’s 41,000 square miles of diverse terrain includes spurting geysers, wind-sculpted golden dunes perfect for surfing and cliffs of colourfully striped strata known as Rainbow Valley. Sparsely populated, the Atacama Desert has several hotels to choose from that cater to tourists who come to explore the parched terrain.

Hướng dẫn dịch

Sa mạc Atacama

Chile

Sa mạc Atacama của miền Bắc Chile nhận giải thưởng vì là một trong những điểm đến khô hạn nhất thế giới. Trên thực tế, nó quá khô nên NASA đã quyết định đây là vị trí hoàn hảo để thử nghiệm máy bay thám hiểm Sao Hỏa của mình. Ngoài phong cảnh Mặt Trăng, đây cũng là một trong những địa điểm tốt nhất trên trái đất để đánh gia cao Dải Ngân hà. Địa hình đa dạng rộng 41.000 dặm vuông của Sa mạc Atacama bao gồm các mạch nước phun trào, đụn cát vàng điêu khắc bằng gió hoàn hảo để lướt sóng và những vách đá có địa tầng sóc đầy màu sắc được gọi là Thung lũng Cầu Vồng. Dân cư thưa thớt, sa mạc Atacama có một số khách sạn để lựa chọn phục vụ khách du lịch đến khám phá địa hình khô cằn.

  • Từ vựng Unit 4 lớp 7

  • Preview (trang 39 Tiếng Anh lớp 7): A. Work with a partner. Choose the correct … B. Listen. Write the number of each place …

  • Language Focus (trang 40, 41 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and read. Then repeat … B. Practice with a partner …

  • The real world (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): A. Read the information about Nick Middleton … B. Listen. Check the things …

  • Pronunciation (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Read the sentences below. Underline the important words …

  • Communication (trang 43 Tiếng Anh lớp 7): Play a quiz game. Work with a partner. Student A: Turn to page 134. Student B …

  • Reading (trang 44, 45 Tiếng Anh lớp 7): A. Scan the article. Where does the Amazon River … B. Scan the article. Find two examples …

  • Comprehension (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about … B. Complete the word web …

  • Worksheet (trang 142 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences with superlatives … 2. Underline the superlatives …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button