Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Language focus trang 30, 31 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Language focus trang 30, 31 trong Unit 3: I bought new shoes! Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 Language focus trang 30, 31 – Explore English 7 Cánh diều

A (trang 30 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue.(Nghe và đọc. Nói lại đoạn hội thoại và thay thế các trừ màu xanh)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Language focus trang 30, 31 | Explore English 7 Cánh diều (ảnh 1)

Hướng dẫn dịch

1.

Nadine: Cậu sẵn sàng chưa Maya?

Maya: Không, tớ không có gì để mặc đến bữa tiệc cả

2.:

Nadine: Nhưng cậu đi mua sắm tuần trước mà

Maya: Ừ và tớ mua một cái váy màu xanh khá đẹp

3.

Nadine: Oh đẹp đấy. Cậu có áo mặc ở trên không?

Maya: Ừ, mẹ tớ cho tớ một cái áo mới mấy ngày trước

4.

Nadine: Ô thế thì có việc gì vậy?

Maya: Bộ đồ của tớ nhìn giống như đồng phục vậy.

B (trang 30 Tiếng Anh 7 Explore English): Practice with a partner. Replace any words to make your own conversation. (Luyện tập với bạn cùng nhóm. Thay thế bất cứ từ nào để tạo ra đoạn hội thoại của riêng bạn)

Hướng dẫn làm bài

A: Are you ready?

B: No! I don’t have anything to wear to the dance

A: But you went shopping on Saturday.

B: Yes, I bought a nice dress

A: OK, great. So what’s the matter?

B: I don’t have any suitable shoes for this outfit.

Hướng dẫn dịch

A: Cậu đã sẵn sàng chưa?

B: Không! Tớ không có bất cứ thứ gì để mặc khi khiêu vũ

A: Nhưng bạn đã đi mua sắm vào thứ Bảy.

B: Vâng, tớ đã mua một chiếc váy đẹp

A: OK, tuyệt vời. Vậy vấn đề là gì?

B: Tớ không có bất kỳ đôi giày nào phù hợp cho trang phục này.

C (trang 31 Tiếng Anh 7 Explore English): Complete the sentences. Use last or ago. Then answer the questions. (Hoàn thành câu. Sử dụng “last” hoặc “go”. Sau đó trả lời các câu hỏi sau)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Language focus trang 30, 31 | Explore English 7 Cánh diều (ảnh 2)

Đáp án

1. last

2.ago

3.last

4. ago

5. last

6. ago

7.ago


Answers

1. He bought it a week ago

2. No, she didn’t

3. Yes, she did

Hướng dẫn dịch bài khóa

Ben, Maria và Sue đã đến bữa tiệc tối qua. Ben mặc một cái áo T-shirt rất ngầu, một cái quần đen và một cái áo khoác mới. Anh ấy đã mua cái áo khoác vào một tuần trước ở trung tâm thương mại. Anh ấy mua áo T-shirt và mùa hè năm ngoài và cái quần một năm trước. Maria mặc một áo trắng và một chiếc váy mới màu đỏ. Cô ấy có mua áo tháng trước. Váu của cô ấy thì khá đắt. Dì của cô ấy mua cho cô ấy vào ba tuần trước. Sue mặc một cái váy rất đẹp. Cô ấy mua nó ở trên mạng, vừa kịp cho bữa tiệc.

D (trang 31 Tiếng Anh 7 Explore English): Complete the conversation. Write the correct form of verbs and time expression with last or ago. Then listen and check your answers. (Hoàn thành đoạn hội thoại sau. Viết đạng đúng của dộng từ và cụm từ diễn tả thời gian với last hoặc ago. Sau đó nghe và kiểm tra đáp án của bạn)

Paula: Dad, I need new clothes for school.

Dad: But you already have so many clothes. What about that blue dress you have?

Paula: Dad, I(1)_______buy that dress________(two years). It is too small now

Dad: Okay, how about this green blouse?

Paula: Mom (3)_______(give) it to me________(summer), but I tore it (5) ______(a week)

Dad: All right. Let’s go shopping this weekend.

Đáp án

1. bought

3. gave

5. a week ago

2. two years ago

4. last


Hướng dẫn dịch

Paula: Bố, con cần quần áo mới để đi học.Bố: Nhưng con đã có rất nhiều quần áo rồi. Còn chiếc váy xanh mà con có thì sao?Paula: Bố, con đã mua chiếc váy đó hai năm trước. Bây giờ nó quá nhỏBố: Được rồi, còn cái áo xanh này thì sao?Paula: Mẹ mua nó cho con vào mùa hè năm ngoài nhưng con đã làm rách nó một tuần trước rồi

Bố: Được rồi. Cuối tuần này hãy đi mua sắm.

  • Từ vựng Unit 3 lớp 7

  • Preview (trang 28 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen. Number the clothing items … B. Group the clothing item in A …

  • The real world (trang 32 Tiếng Anh lớp 7): A. Match the parts of the school … B. Listen. Circle the correct answer …

  • Pronunciation (trang 33 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Circle the words you hear …

  • Communication (trang 33 Tiếng Anh lớp 7): ) Play a game. For each item, find someone who bought it recently. Write the name …

  • Reading (trang 34, 35 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the title and the photos … B. Skim the article …

  • Comprehension (trang 36 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about Yarn Bomb! … B. Complete the chart. Write notes about …

  • Writing (trang 36 Tiếng Anh lớp 7): Write a short article. Describle a type of fashion or your favorite style. Write 60-80 words. Turn to page 141 …

  • Worksheet (trang 141 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences. Use the simple past form … 2. Read following paragraph …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button