Lớp 7Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Language focus trang 10, 11 | Explore English 7 Cánh diều

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 7 Language focus trang 10, 11 trong Unit 1: What do you like to do? Tiếng Anh 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Explore English Unit 1.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Language focus trang 10, 11 – Explore English 7 Cánh diều

A.(trang 10 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue.

( Nghe và đọc. Sau đó nói lại đoạn hội thoại và thay thế các từ màu xanh)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Language focus trang 10, 11 | Explore English 7 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

1. 

Maya: Bạn thích làm gì sau giờ học vậy Stig?

Stig: Tớ thích chơi bóng đá

2. 

Stig: Thế còn cậu thì sao Maya?

Maya: Tớ thích chơi ghi-ta? Hey hay là tớ chơi cho cậu nghe nhé.

3.

Stig:Uh Maya… Cậu còn thích làm gì nữa không

Maya: À tớ còn rất thích hát nữa

4.

Maya: Bài hát ưa thích của cậu là gì nào? Để tớ hát cho cậu.

Stig: Tớ ổn Maya. Hay là mình xem phim đi.

B. (trang 10 Tiếng Anh 7 Explore English): Practice with partner. Replace any words to make your own conversation.

(Luyện nói với bạn của mình. Thay thế bất kì từ nào để tạo nên đoạn hội thoại của riêng bạn)

Hướng dẫn làm bài

A: What do you like to do after school?

B: I like to draw and play football. What about you?

A: I like to play volleyball and sing

B: Cool.

Hướng dẫn dịch

A: Bạn thích làm gì sau giờ học?

B: Tớ thích vẽ và chơi bóng đá. Còn cậu thì sao?

A: Tớ thích chơi bóng chuyền và hát

B: Tuyệt vời

C, (trang 11 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen. Complete the conversation

(Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Language focus trang 10, 11 | Explore English 7 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

1. after 2. guitar 3. three
4. 5. Saturday


Hướng dẫn dịch

Minh: Nadine, cậu làm gì sau giờ học vậy?

Nadine: À mình chơi bóng chuyền và tham gia lớp học ghi ta.

Minh:Thật á? Cậu chơi bóng chuyền thường xuyên không?

Nadine: Mình chơi ba lần một tuần, từ thứ hai đến thứ 4. Lớp học ghi ta của mình vào những ngày khác.

Minh:Thế cậu làm gì trước giờ học vậy?

Nadine: Mình chơi bóng đá một lần một tuần vào thứ

Minh: Cậu thích làm gì vào cuối tuần vậy?

Nadine: Mình tập karate vào thứ 7. Vào chủ nhật, mình làm bài tập về nhà

D. (trang 11 Tiếng Anh 7 Explore English): Complete Nadine’s schedule. Use the information in C.

( Hoàn thành lịch trình của Nadine. Sử dụng thông tin từ bài C)

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
7.00-8.00


8.00-3.00 School
3.00-5.00 volleyball

Guitar class Guitar class


Hướng dẫn làm bài

Đang cập nhập

E. (trang 11 Tiếng Anh 7 Explore English): Work with a partner. Complete the Questions column of the chart on your own. Then take turns to ask your partner questions. Write his or her answers in the Answer column

(Làm việc với bạn cùng nhóm. Tự mình hoàn thành bảng câu hỏi. Sau đó lần lượt hỏi bạn mình những câu hỏi đó và biết câu trả lời vào cột )

QUESTIONS ANSWERS
1. What do you like to do after school?
2. Do you like to….?
3. How often do you….?
4.
5.


Hướng dẫn làm bài

QUESTIONS ANSWERS
1. What do you like to do after school? I like to ride a bike around West lake.
2. Do you like to play football Yes, I do
3. How often do you ride a bike? I ride a bike twice a week on Monday and Friday
4. What do you do before school? I usually go jogging before school.
5. What do you do on the weekend? I often stay at home and watch TV.


Hướng dẫn dịch

Câu hỏi Hướng dẫn làm bài
1.  Bạn thường làm gì sau giờ học? Tớ thích đi xe đạp vòng quang hồ Tây
2. Bạn thích chơi bóng đá không? Có, tớ thích
3. Bạn có thường xuyên đi xe đạp không? Tớ đi xe đạp hai lần một tuần vào thứ Hai và thứ Sáu
4. Bạn làm gì trước khi đi học á? Tớ thường đi bộ trước khi đi học
5. Bạn làm gì vào cuối tuần vậy? Tớ thường ở nhà và xem TV
  • Từ vựng Unit 1 lớp 7

  • Preview (trang 8 Tiếng Anh lớp 7): A. Look at the photo. Complete the caption … B. Listen. Complete the sentences …

  • The real world (trang 12 Tiếng Anh lớp 7): A. Complete the sentences … B. Listen. Check (√) the things that Jenkins’s robot can do …

  • Pronunciation (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): A. Listen and repeat … B. Listen. Complete the sentences …

  • Communication (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): Share your schedule. Work with a partner. Student A: Complete the schedule below …

  • Reading (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): A. The article is about three children’s … B. Scan the article. Match the people with their hobbies …

  • Comprehension (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): A. Answer the questions about Incredible Kids … B. Work with a partner. Check (√) the correct person …

  • Writing (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): Write an email. Tell a friend about your hobbies and interest. Write 60-80 words …

  • Worksheet (trang 139 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences. Use for own ideas … 2. Unscramble the words to make sentences …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button