Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Skills 2 (trang 13 Tập 2) – Global Success

Với soạn, giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Skills 2 trang 13 trong Unit 7: Television sách Global Success 6 (Kết nối tri thức) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Skills 2 (trang 13 Tập 2) – Global Success

LISTENING

1. Listen and tick the correct channel for each programme. (Nghe và chọn kênh đúng cho mỗi chương trình)

Bài nghe:

Programmes

Channel 1

Channel 2

Channel 3

Green SummerMy ChildhoodHarry Potter English and FunNội dung bài nghe:

Here are some interesting TV programmes for you. Green Summer, a music programme, is on channel 1. It starts at eight o’clock. My Childhood is on channel 2. It’s the story of a country boy and his dog Billy. On channel 3, you will catch Harry Potter at 8.30. Children all over the world love this film. If you like to learn English, you can go to English and Fun on channel 1. It’s at nine o’clock. We hope you can choose a programme for yourself. Enjoy and have a great time.

Hướng dẫn dịch:

Đây là vài chương trình truyền hình thú vị dành cho bạn. Mùa hè xanh, một chương trình ca nhạc được chiếu trên kênh 1. Nó chiếu lúc 8 giờ. Tuổi thơ tôi thì gắn liền với kênh 2. Nó là câu chuyện về một cậu bé nông thôn và chú chó của cậu ấy Billy. Ở kênh 3, bạn có thể xem Harry Potter vào lúc 8.30. Trẻ em trên thế giới đều thích phim này. Nếu bạn muốn học tiếng Anh, bạn có thể mở kênh Tiếng Anh và những điều thú vị. Nó chiếu vào lúc 9 giờ. Chúng tôi mong là bạn có thể chọn được chương trình cho bạn. Hãy xem chương trình và tận hưởng thời gian tuyệt vời nhé.

2. Listen again and tick T or F (Nghe và chọn câu đúng, sai)

Bài nghe:

 Unit 7 Skills 2 trang 13

Đáp án:

1.T

2.F

3.T

4.F

Giải thích:

1. Thông tin: Green Summer, a music programme, is on channel 1.

2. Thông tin: It’s the story of a country boy and his dog Billy.

3. Thông tin: On channel 3, you will catch Harry Potter at 8.30. Children all over the world love this film.

4. Thông tin: If you like to learn English, you can go to English and Fun on channel 1. It’s at nine o’clock.

Hướng dẫn dịch:

1. Mùa hè xanh là chương trình âm nhạc.

2. Tuổi thơ của tôi là câu chuyện về một cô gái và con chó của cô ấy.

3. Trẻ em thích Harry Potter.

4. Tiếng Anh thú vị chiếu lúc năm giờ. 

WRITING 

3. Read the questions and circle the right answers for yourself. (Đọc câu hỏi và khoanh vào đáp án đúng)

Unit 7 Skills 2 trang 13

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn xem ti vi có nhiều không?

 A. nhiều

B. bình thường

C. không nhiều

2. Bạn dành bao nhiêu giờ một ngày để xe, ti vi?

 A. một giờ 

B. 2-3 giờ 

C. ít hơn một giờ

3. Khi nào bạn xem ti vi nhiều nhất

 A. vào buổi sáng 

B. vào buổi chiều 

C. vào buổi tối

4. Bạn có xem ti vi khi đang ăn không?

 A. luôn luôn 

B. thỉnh thoảng

C. không bao giờ

5. Chương trình truyền hình nào bạn xem nhiều nhất?

 A. hoạt hình 

B. thể thao

C. khoa học

4. Write a paragraph of about 50 words about your TV-viewing habits. Use your answers in 3. (Viết một đoạn văn khoảng 50 từ về thói quen xem truyền hình của em. Hãy dùng những câu trả lời ở bài 3)

Gợi ý:

I like watching TV, about one hour a day. I only watch TV in the evening. During the day, I go to school. On Saturday and Sunday, I watch more. Sometimes I watch TV when I’m eating, but I never watch TV when I’m studying. I like watching Science programme the most. It has interesting educational programmes. 

Hướng dẫn dịch:

Tôi thích xem truyền hình, khoảng một giờ mỗi ngày. Tôi chỉ xem ti vi vào buổi tối. Trong ngày thì tôi đi học. Vào thứ bảy và chủ nhật, tôi xem nhiều hơn. Thỉnh thoảng, tôi xem ti vi khi tôi đang ăn nhưng tôi không bao giờ xem ti vi khi đang học. Tôi thích xem chương trình khoa học nhất. Nó có có những chương trình giáo dục thú vị.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 7 lớp 6

  • Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 1 (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 2 (trang 9 – 10 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Communication (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 1 (trang 12 – 13 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button