Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Getting Started (trang 6, 7 Tập 2) – Global Success

Với soạn, giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Getting Started trang 6, 7 trong Unit 7: Television sách Global Success 6 (Kết nối tri thức) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Getting Started (trang 6, 7 Tập 2) – Global Success

WHAT’S ON TODAY?

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

 Unit 7 Getting Started trang 6 - 7

Hướng dẫn dịch:

Phong: Bạn đang xem gì đấy Hùng?

Hùng: Giọng hát nhí.

Phong: Chương trình tài năng aamnhacj ấy rất là hay.

Hùng: Đúng vậy. Cậu thường xem chương trình gì vậy Phong?

Phong: Phim! Tớ thích những phim hoạt hình như là Vua sư tử.

Hùng: Tớ cũng thích. Phim hoạt hình thật là hay.

Phong: Tớ thường xem với em trai, nhưng em ấy thích hoạt hình hơn.

Hùng: Như Tom và Jerry ấy hả?

Phong: Haha, đúng vậy. Em tớ thích chuột Jerry.

Hùng: Jerry là một chú chuột thông minh. Cậu có biết chương trình tiếng Anh nào dành cho trẻ em không?

Phong: Có, tớ hay xem English in a Minute trên kênh VTV7. Kênh này có nhiều chương trình giáo dục.

Hùng: Nghe hay đấy. Tớ cũng sẽ xem mới được.

2. Choose the correct answer A, B, or C. (Chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C)

1. Phong and Hung are talking about ________.

A. The Voice Kids programme

B. English in a Minute programme

C. different TV programmes

2. Phong likes _________.

A. animated films

B. cartoons

C. talent shows

3. When you’re viewing a TV programme, you say: “I’m _____ TV.”

A. watching

B. seeing 

C. looking

4. When a programme teaches you something, it’s ____________.

A. educational

B. funny

C. clever

Đáp án:

1.C

2.A

3.A

4.A

Giải thích:

1. Thông qua nội dung toàn bộ hội thoại, Phong và Hùng đang nói về các chương trình truyền hình khác nhau.

2. Thông tin: Phong: … I like animated films like The Lion King.

3. watch TV = xem TV

4. Phong: Yes. I watch English in a Minute on VTV7. This channel has many educational programmes.

Hướng dẫn dịch:

1. Phong và Hùng đang nói về các chương trình truyền hình khác nhau.

2. Phong thích phim hoạt hình.

3. Khi bạn đang xem chương trình truyền hình, bạn nói: “Tôi đang xem tivi”.

4. Khi một chương trình dạy bạn một điều gì đó. Nó là chương trình giáo dục.

3. Read the conversation again and match 1-5 with a-e (Đọc lại đoạn hội thoại và nối).

Unit 7 Getting Started trang 6 - 7

Đáp án:

1-c

2-a

3-e

4-b

5-d

Giải thích:

– animated films (n) phim có các nhân vật hoạt hình

– cartoons (n) phim hoạt hình

– channel (n) kênh (truyền hình)

– music talent show (n) chương trình tài năng âm nhạc

– educational programme (n) chương trình mang tính chất giáo dục

Hướng dẫn dịch:

1-c: Giọng hát nhí – Chương trình tài năng âm nhạc

2-a: Vua sư tử – Phim hoạt hình

3-e: Tom và Jerry – hoạt hình

4-b: VTV7 – kênh truyền hình

5-d: Một phút tiếng Anh – chương trình giáo dục

4. Find and write the adjectives in the conversation which describe the programmes and characters below. (Tìm và viết những tính từ miêu tả các chương trình và nhân vật trong đoạn hội thoại)

Đáp án:

1. The Voice Kids

Intersting

2. Animated films

Wonderful

3. Jerry the mouse

Clever

4. Programmes on VTV7

Educational

Hướng dẫn dịch:

1. Giọng hát nhí

Thú vị

2. Phim hoạt hình

Tuyệt vời

3. Chuột Jerry

Thông minh

4. Chương trình trên VTV7

Mang tính giáo dục

5. Work in groups. Interview your partners about their favourite TV programmes and report to the class. (Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn bạn của em về chương trình truyền hình yêu thích của họ và nói cho cả lớp).

Ví dụ:

In our group, Mai likes sports programmes on TV. Binh likes animal programmes on VTV2. He watches them every afternoon.

Hướng dẫn dịch:

Trong nhóm của tôi, Mai thích chương trình thể thao trên ti vi. Bình thích chương trình động vật trên VTV2. Bạn ấy xem vào mỗi buổi chiều.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 7 lớp 6

  • A Closer Look 1 (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 2 (trang 9 – 10 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Communication (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 1 (trang 12 – 13 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 2 (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button