Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 A Closer Look 2 (trang 9, 10 Tập 2) – Global Success

Với soạn, giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 A Closer Look 2 trang 9, 10 trong Unit 7: Television sách Global Success 6 (Kết nối tri thức) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 A Closer Look 2 (trang 9, 10 Tập 2) – Global Success

GRAMMAR

Wh-questions

1. Read the conversation and underline the question words. (Đọc đoạn hội thoại và gạch dưới từ để hỏi).

 Unit 7 A Closer Look 2 trang 9 - 10

Đáp án:

are you doing tomorrow?

is it?

is it on?

Hướng dẫn dịch đoạn hội thoại:

– Chào Phong. Ngày mai em sẽ làm gì?

– Em sẽ đi đến triển lãm sách ạ.

– Ở đâu vậy?

– Dạ ở đường Văn Hồ ạ.

– Triển lãm kéo dài trong bao lâu vậy?

– Dạ từ mùng bốn đến mùng bảy tháng một ạ.

2. Match each questions word with the information it needs. (Nối mỗi từ để hỏi với những thông tin nó cần)

Unit 7 A Closer Look 2 trang 9 - 10

Đáp án:

Question word

The information it needs

When

Time

How many

Number

How often

Repetition

What

Thing

Where

Place

Who

People

Why

Reason

Hướng dẫn dịch:

Từ để hỏi

Thông tin cần cung cấp

Khi nào

Thời gian

Bao nhiêu

Con số

Thường xuyên

Sự lặp lại

Cái gì

Vật/ sự việc

Ở đâu

Nơi chốn

Ai

Người

Tại sao

Lý do

3. Use the question words in the box to complete the conversations. Then listen and check your answers.  (Dùng từ để hỏi để hoàn thành đoạn hội thoại. Sau đó nghe và kiểm tra câu trả lời)

Bài nghe:

Unit 7 A Closer Look 2 trang 9 - 10

Đáp án:

1. How often, What

2. Who

3. When, Where

Nội dung bài nghe:

Converastion 1

A: How often do you watch TV?

B: Not very often. Two or three times a week.

A: what do you watch?

B: It depends. But I like talent shows the most.

Conversation 2

A: Who do you like the most in Doraemon?

B: Nobita. He’s so funny.

Conversation 3

A: When do you play football?

B: Usually on Saturday or Sunday.

A: Where do you play?

B: In the yard.

Hướng dẫn dịch:

Đoạn hội thoại 1

A: Cậu có thường xem ti vi không?

B: Không thường xuyên lắm. Hai hoặc ba lần một tuần.

A: Cậu xem gì thế?

B: Cũng còn tùy. Nhưng tớ thích xem chường trình tìm kiếm tài năng nhất.

Đoạn hội thoại 2:

A: Cậu thích nhân vật nào nhất trong phim Doraemon?

B: Nobita. Bạn ấy rất thú vị.

Đoạn hội thoại 3:

A: Khi nào cậu chơi bóng đá?

B: Thường là vào thứ bảy hoặc chủ nhật.

A: Cậu chơi ở đâu thế?

B: Ở trên sân.

4. Match the beginnings with the endings. (Nối phần đầu với phần đuôi)

Unit 7 A Closer Look 2 trang 9 - 10

Đáp án:

1-c

2-a

3-e

4-b

5-d

Giải thích:

so: vì vậy

and: và

but: nhưng

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thích chương trình về động vật và các anh tôi cũng thích.

2. Tôi sẽ dậy sớm vào ngày mai, vì vậy tôi có thể đến sân vận động đúng giờ.

3. Thỉnh thoảng chúng tôi đọc sách và thỉnh thoảng chúng tôi chơi thể thao.

4. Em tra của tôi có thể tô màu những bức tranh nhưng em ấy không thể vẽ.

5. Chúng tôi thích hoạt động ngoài trời, vì vậy chúng tôi dành mỗi thứ bảy để chơi thể thao.

5. Use and, but or so to complete the sentences. (Dùng and, but hoặc so để hoàn thành câu)

1. I’m tired, __________ I’ll go to bed early.

2. My sister is good at school, __________I’m not.

3. We trained hard, __________we won the game.

4. The programme is interesting, __________it’s too long.

5. I’ll write him some instructions, __________I hope he’ll follow them.

Đáp án:

1. so

2. but

3. so

4. but

5. and

Giải thích:

so: vì vậy

and: và

but: nhưng

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi mệt, vì vậy tôi sẽ đi ngủ sớm.

2. Chị gái tôi ở trường thì học giỏi, nhưng tôi thì không.

3. Họ đã luyện tập chăm chỉ, vì vậy họ chiến thắng trận đấu.

4. Chương trình thì thú vị, nhưng nó quá dài.

5. Tôi sẽ viết cho anh ấy vài chỉ dẫn và tôi mong là anh ấy sẽ làm theo.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 7 lớp 6

  • Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • A Closer Look 1 (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Communication (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 1 (trang 12 – 13 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Skills 2 (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6)

  • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button