Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Skills 1 (trang 64, 65) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Skills 1 (trang 64, 65) – Global Success

READING

1. Read the passages and decide who says sentences 1-5 (Đọc các đoạn văn và quyết định xem ai là người nói các câu 1-5)

Unit 6 lớp 6 Skills 1 trang 64 - 65

1. Dogs are lucky animals.

2. We welcome the New Year at Times Square.

3. Children get lucky money.

4. We give rice to wish for enough food.

5. Children dress beautifully.

Đáp án:

1.C

2.A

3.B

4.C

5.B

Giải thích:

1. Thông tin: Dogs are lucky animals but cats are not.

2. Thông tin: I often go to Times Square with my parents to welcome the New Year.

3. Thông tin: We wish them Happy New Year and they give us lucky money.

4. Thông tin: People give rice to wish for enough food and buy salt to wish for good luck.

5. Thông tin: On New Year’s Day, we dress beautifully and go to our grandparents’ houses.

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi thường đến quảng trường Thời Đại cùng với bố mẹ để chào đón Năm Mới. Khi đồng hồ chỉ đúng nửa đêm, pháo hoa với nhiều màu sắc thắp sáng cả bầu chời. Mọi người đều cười vui vẻ và hát vang.

B: Vào dịp năm mới, chúng tôi ăn mặc thật đẹp và đến nhà ông bà. Chúng tôi chúc ông bà năm mới vui vẻ và ông bà cho chúng tôi tiền lì xì. Sau đó chúng tôi ra ngoài và có một ngày thật vui.

C: Tôi học được vài phong tục ngày Tết từ bố mẹ. Mọi người tặng gạo để cầu chúc có một năm ấm no và mua muối để cầu may mắn. Chó là động vật may mắn nhưng mèo thì không. Tiếng mèo kêu nghe như là “nghèo” trong tiếng Việt.

1. Chó là con vật may mắn.

2. Chúng tôi đón năm mới tại Quảng trường Thời đại.

3. Trẻ em được lì xì.

4. Cho cơm mong đủ ăn.

5. Trẻ em ăn mặc đẹp.

2. Test your memory! Tick the things which appear in the passages, and cross the ones which don’t. (Kiểm tra trí nhớ. Tích vào những thứ xuất hiện trong bài)

Unit 6 lớp 6 Skills 1 trang 64 - 65

Đáp án:

✔ : a,b,c,e,f,g

X  : d,h

Hướng dẫn dịch:

a. lucky money: tiền lì xì

b. a day full of fun: một ngày ngập tràn niềm vui

c. a cat’s cry: tiếng mèo kêu

d. decorating the house: trang trí nhà

e. fireworks: pháo hoa

f. saying wishes: chúc điều tốt đẹp

g. cheering and singing: reo hò và hát

h. visiting relatives: thăm họ hàng

SPEAKING

3. Work in groups. These are some activities from the reading passages in 1. Tell your group if you do them during Tet. (Làm việc theo nhóm. Đây là một vài hoạt động từ bài đọc 1. Nói với nhóm bạn em làm gì trong dịp Tết)

Gợi ý:

1. I watch firework on New Year’s Eve.

2. I don’t sing when the New Year.

3. I get lucky money.

4. I go out and have fun.

5. I dress beautifully.

6. I don’t buy salt for happiness.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi xem pháo hoa vào đêm giao thừa.

2. Tôi không hát khi năm mới.

3. Tôi được lì xì.

4. Tôi đi chơi và vui chơi.

5. Tôi ăn mặc đẹp.

6. Tôi không mua muối vì sự hạnh phúc.

4. Work in groups. Read the list and discuss what you should or shouldn’t do at Tet. (Làm việc theo nhóm. Đọc danh sách dưới đây và thảo luận là em nên hay không nên làm gì.)

Unit 6 lớp 6 Skills 1 trang 64 - 65

Gợi ý:

A: We should help parents decorate our houses.

B: I totally agree. Should we play games all night?

C: No, we shouldn’t

Hướng dẫn dịch:

A: Chúng ta nên giúp bố mẹ trang trí nhà cửa.

B: Tôi hoàn toàn đồng ý. Chúng ta có nên chơi game suốt đêm không?

C: Không, chúng ta không nên.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 6 lớp 6

  • Getting Started (trang 58 – 59 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read. (nghe và đọc). 2. What are Linda and Phong talking about? …

  • A Closer Look 1 (trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the words / phrases in the box under the pictures. 2. Match the verbs with the nouns. (Nối động từ với danh từ) ….

  • A Closer Look 2 (trang 61 – 62 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the signs at the library and complete (nhìn những biển hiệu trong thư viện và hoàn thành câu) …

  • Communication (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read the New Year’s wish. (Nghe và đọc lời chúc mừng năm mới). …

  • Skills 2 (trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Nguyen is writng to his penfriend Tom about how his family prepare for Tet. Listen and tick the things you hear. …

  • Looking Back (trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the verbs on the left with the nouns on the right. (Nối những động từ ở cột trái với danh từ ở cột phải) …

  • Project (trang 67 SGK Tiếng Anh lớp 6): I WISH (TÔI ƯỚC) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button