Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Skills 2 (trang 55) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Skills 2 (trang 55) – Global Success

LISTENING

1. Work in groups. Discuss the question. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi sau)

Unit 5 lớp 6 Skills 2 trang 55

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Phu Quoc is a very beautiful island in Viet Nam. It is in Kien Giang. It has beautiful beaches and green forests. It also has resorts, hotels, and bars. The people here are friendly. Phu Quoc has an international airport, and travelling there is easy. Tourists can visit fishing villages, national parks, pagodas and temples. They also like to eat the seafood here. It is delicious. Sailing and fishing are popular water sports. You can buy interesting things at the markets on the island.

Hướng dẫn dịch:

Phú Quốc là một hòn đảo rất đẹp ở Việt Nam. Nó ở tỉnh Kiên Giang. Nơi đây có những bãi biển đẹp và rừng xanh. Nó còn có khu nghỉ dưỡng, khách sạn và các quán rượu. Mọi người ở đây thì thân thiện. Phú Quốc có sân bay quốc tế và việc đi lại ở đây thì dễ dàng. Du khách có thể thăm làng câu cá, công viên quốc gia, chùa và đền. Họ còn thích ăn đồ biển ở đây nữa. Nó rất ngon. Chèo thuyền và câu cá là các hoạt động thể thao phổ biến. Bạn có thể mua vài thứ hay ho ở những khu chợ trên đảo.

2. Listen again and tick True or False (Nghe và tích vào câu đúng hay sai)

Bài nghe:

Unit 5 lớp 6 Skills 2 trang 55

1. T

2. F

3. T

4. F

5. T

Giải thích:

1. Thông tin: Phu Quoc is a very beautiful island in Viet Nam.

2. Thông tin: It has beautiful beaches and green forests.

3. Thông tin: Tourists can visit fishing villages, national parks, pagodas and temples.

4. Thông tin: Sailing and fishing are popular water sports.

5. Thông tin: You can buy interesting things at the markets on the island.

Hướng dẫn dịch:

1. Phúc Quốc là một đảo rất đẹp ở Việt Nam.

2. Không có rừng xanh ở Phú Quốc.

3. Du khách có thể thăm làng câu cá và các công viên quốc gia ở đây.

4. Bạn không thể chơi các môn thể thao trên nước ở Phú Quốc.

5. Mọi người bán những thứ hay ho ở các khu chợ.

WRITING

3. Fill each blank in the network with the information about a travel attraction you know (Hoàn thành chỗ trống với những thông tin về địa điểm du lịch mà em biết)

Unit 5 lớp 6 Skills 2 trang 55

Gợi ý:

1. Ly Son island

2. Quang Ngai Province

3. By plane and by ship

4. It is a pristine island with exotic seafood

5. Go diving, swimming

Hướng dẫn dịch:

1. Tên điểm thu hút: Đảo Lý Sơn

2. Nó ở đâu: Tỉnh Quảng Ngãi

3. Bạn có thể đến đó bằng cách nào: bằng máy bay và bằng tàu

4. Điều gì đặc biệt về nó: Đó là một hòn đảo hoang sơ với hải sản kỳ lạ

5. Bạn có thể làm gì ở đó: Đi lặn, bơi lội

4. Use the notes in 3 to write a paragraph of about 50 words. (Dùng thông tin bài 3 viết thành một đoạn văn 50 chữ).

Gợi ý:

I’m writing about Ly Son island. It is in Quang Ngai Province. We can get there by plane and by ship. Ly Son is a pristine island with exotic seafood. The scenery here is beautiful, people are friendly and the food is fresh and delicious. The best time to get there is in summer. We can participate in many interesting activities such as go diving or swimming.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đang viết về đảo Lý Sơn. It is in Quang Ngai Province. Chúng tôi có thể đến đó bằng máy bay và tàu thủy. Lý Sơn là một hòn đảo hoang sơ với những loại hải sản kỳ lạ. Phong cảnh ở đây đẹp, con người thân thiện và đồ ăn tươi ngon. Thời gian tốt nhất để đến đó là vào mùa hè. Chúng ta có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị như đi lặn hoặc bơi lội.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 5 lớp 6

  • Getting Started (trang 48 – 49 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read (Nghe và đọc). 2. Complete the following sentences with the words from the box. …

  • A Closer Look 1 (trang 50 – 51 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write a word under each picture. Practice saying the words. (Viết từ dưới mỗi bức tranh). ….

  • A Closer Look 2 (trang 51 – 52 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Is the underlined noun countable or uncountable? Write C (countable) or U (uncountable) (Những danh từ được gạch chân đếm được hay không đếm được) …

  • Communication (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read the short conversation below, paying attention to the highlighted parts. …

  • Skills 1 (trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Before you read, look at the pictures below. Make predictions about the reading. Then read and check your ideas. (Trước khi đọc, quan sát bức tranh phía dưới. Đoán xem nội dung là gì.) …

  • Looking Back (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the name for each picture. (Viết tên cho mỗi bức tranh) …

  • Project (trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 6): DREAM DESTINATION (ĐIỂM ĐẾN TRONG MƠ) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button