Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Project (trang 57) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Project (trang 57) – Global Success

DREAM DESTINATION (ĐIỂM ĐẾN TRONG MƠ)

Unit 5 lớp 6 Project trang 57

Hướng dẫn dịch:

1. Trong nhóm, hãy làm một tấm áp phích về một kì quan thiên nhiên mà em muốn thăm. Trong tấm áp phích, hãy vẽ bức tranh về địa điểm đó và cung cấp những thông tin về nơi đó.

– kì quan thiên nhiên đó là gì

– nó ở đâu

– làm sao để đến đó

– nó có gì đặc biệt

– em có thể làm gì ở đó

Gợi ý:

– Sa Pa

– Lao Cai province

– By coach, train, car, motorbike

– Ham Rong mountain, O Quy Ho pass, Cat Cat village, Muong Hoa valley, Fansipan mount, O Long tea hill

– watch amazing landscapes, enjoy local food, explore wild routes

Hướng dẫn dịch:

– Sa Pa

– Tỉnh Lào Cai

– Bằng xe khách, tàu hỏa, ô tô, xe máy

– Núi Hàm Rồng, đèo Ô Quy Hồ, bản Cát Cát, thung lũng Mường Hoa, đỉnh Phan Xi Păng, đồi chè Ô Long

– xem phong cảnh tuyệt vời, thưởng thức món ăn địa phương, khám phá các tuyến đường hoang dã

 

2. Giới thiệu địa điểm đó với cả lớp

Gợi ý:

Sa Pa is one of the most popular natural wonders of Viet Nam. It is in Lao Cai province. You can go there by coach, train, car or even motorbike. Sa Pa is famous for Ham Rong mountain, O Quy Ho pass, Cat Cat village, Muong Hoa valley, Fansipan mount, O Long tea hill,… . Tourists go there to watch amazing landscapes, enjoy local food (seven-coloured sticky rice), and explore wild routes.

Hướng dẫn dịch:

Sa Pa là một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nhất của Việt Nam. Nó thuộc tỉnh Lào Cai. Bạn có thể đến đó bằng xe khách, tàu hỏa, ô tô hoặc thậm chí là xe máy. Sa Pa nổi tiếng với núi Hàm Rồng, đèo Ô Quy Hồ, bản Cát Cát, thung lũng Mường Hoa, đỉnh Fansipan, đồi chè Ô Long,… . Du khách đến đó để ngắm cảnh quan tuyệt vời, thưởng thức món ăn địa phương (xôi bảy màu), và khám phá các cung đường hoang dã.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 5 lớp 6

  • Getting Started (trang 48 – 49 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read (Nghe và đọc). 2. Complete the following sentences with the words from the box. …

  • A Closer Look 1 (trang 50 – 51 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write a word under each picture. Practice saying the words. (Viết từ dưới mỗi bức tranh). ….

  • A Closer Look 2 (trang 51 – 52 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Is the underlined noun countable or uncountable? Write C (countable) or U (uncountable) (Những danh từ được gạch chân đếm được hay không đếm được) …

  • Communication (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read the short conversation below, paying attention to the highlighted parts. …

  • Skills 1 (trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Before you read, look at the pictures below. Make predictions about the reading. Then read and check your ideas. (Trước khi đọc, quan sát bức tranh phía dưới. Đoán xem nội dung là gì.) …

  • Skills 2 (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Work in groups. Discuss the question. (Làm việc theo nhóm. THảo luận câu hỏi sau). 2. Listen again and tick True or False (Nghe và tích vào câu đúng hay sai) …

  • Looking Back (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the name for each picture. (Viết tên cho mỗi bức tranh) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button