Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Writing trang 46 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Writing trang 46 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Writing trang 46.

(trang 46-SGK tiếng anh 6) Write an email. Describe your family in 40-60 words

( Viết một email khoảng 40-60 chữ mô tả về gia đình của bạn)

Example

From:Joe@NGLstudent.com

To:Emily@NGLstudent.com

Subject: Hello from London! ,

Hi,

My name Is Joe Parker. I’m 14 years old and I live In London, In the United Kingdom. My mom’s name Is Julie, and my dad’s name is Steven. I have one younger brother. His name Is Andrew. He’s 12 years old.

 Joe

 Hướng dẫn làm bài

From:Thanhtam@gmail.com

To:Minhhoang123@gmail.com

Subject: Hello from Hanoi! ,

Hi,

My name is Nguyen Ngoc Thanh Tam. I’m 14 years old and I live in Ha Noi, in Vietnam. My mom’s name is Phuong Thao, she is a nurse. My dad’s name is Duc Thien, he is a doctor. I have one younger brother. His name is Thien Khiem. He’s 10 years old.

Tam


Hướng dẫn dịch

Ví dụ

Từ :Joe@NGLstudent.com

Đến :Emily@NGLstudent.com

Chủ đề : Xin chào từ London

Xin chào,

Tên tớ là Joe Parker. Tôi 14 tuổi và sống ở Luân Đôn, Vương quốc Anh. Tên của mẹ tớ là Julie, và tên cha tớ là Steven. Tớ có một người em trai. Tên của em ấy là Andrew. Em ấy 12 tuổi.

 JoeBài làm

Từ: Thanhtam@gmail.com

Đến :Minhhoang123@gmail.com

Chủ đề : Xin chào từ Hà Nội

 Xin chào,

Tên của tớ là Nguyễn Ngọc Thanh Tâm. Tớ 14 tuổi và sống ở Hà Nội, Việt Nam. Mẹ tớ tên là Phương Thảo, là một y tá. Bố tớ tên là Đức Thiện, là bác sĩ. Tớ có một người em trai. Anh ấy tên là Thiện Khiêm. Em ấy 10 tuổi.

Tâm

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 4 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Look at the photo. How many people are there in this family? (Nhìn vào bức tranh. …

  • Language focus (trang 40 – 41 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Write the word in the correct column. Some word can be used twice (Viết các từ vào cột đúng …

  • Pronunciation (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): Reduction for : do and does. A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) …

  • Communication (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): Play a game. Ask questions from the game board below. When someone answers “Yes” …

  • Reading (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6): Twins days festival. A. Look at the photo. What do you think the article is about …

  • Comprehension (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Twins Days Festival. (Chọn các câu trả lời đúng dựa trên nội dung …

  • Worksheet (trang 141 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write. Are these family members male (M), female (F) or both (B) (Viết. Các thành viên trong gia đình …

  • Explore English (trang 154 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Label the picture using the words from the box (Viết dưới bức tranh các từ trong bảng) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button